1

ΠΕΚΑΠ – Εργαστήρι Διαλόγου & Προβληματισμού για την Πληροφορική Παιδεία

Αγρίνιο 2/2/2019

Πρόγραμμα Ημερίδας