2310716172 info@greekinformatics.gr

Τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου του ομίλου ΟΤΕ

GreekInformatics Business Τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου του ομίλου ΟΤΕ

Business

Τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου του ομίλου ΟΤΕ

image_pdfimage_print

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο του 2017, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και μετά την αξιολόγηση των ελεγκτών.

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Β’ τριμήνου 2017, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Οι επιδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ το Β΄ τρίμηνο ήταν ικανοποιητικές. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, μετά από πέντε χρόνια πτώσης, πετύχαμε αύξηση του EBITDA. Τα έσοδα της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ενισχύθηκαν, καθώς προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες, αποδοτικές λύσεις για τις τηλεπικοινωνιακές τους ανάγκες. Δυνατές ήταν οι επιδόσεις μας και ως προς τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, κυρίως τις VDSL, χάρη στην εκτεταμένη κάλυψη του δικτύου μας. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής στην Ελλάδα επέστρεψαν σε ρυθμούς ανάπτυξης, ανακόπτοντας την πολυετή πτωτική τάση. Στη Ρουμανία, η επιτυχία των συνδυαστικών υπηρεσιών προσέφερε στήριξη στις επιδόσεις της σταθερής. Η πρόοδος που σημειώνουμε στα έσοδα συνοδεύεται από τη διαρκή επανεξέταση κάθε γραμμής κόστους, καθώς η μείωση των εξόδων αποτελεί προϋπόθεση για να μετατρέψουμε τα έσοδα σε ενισχυμένο EBITDA και ταμειακές ροές, απαραίτητες για να συνεχίσουμε να επενδύουμε δυναμικά.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά σε λύσεις για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη και για μελλοντική ανάπτυξη. Κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, το ποσοστό των εσόδων που επανεπενδύσαμε σε δίκτυα και περιεχόμενο τηλεόρασης αυξήθηκε σημαντικά. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, καθώς η Ελλάδα δείχνει σημάδια ανάκαμψης.»

 

Προοπτικές

Ο ΟΤΕ αναμένει ότι οι τάσεις του πρώτου εξαμήνου θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητες για το υπόλοιπο του έτους. Η ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδίως υψηλών ταχυτήτων, αναμένεται να ενισχυθεί, κυρίως λόγω της εκτεταμένης κάλυψης του δικτύου VDSL. Αντίθετα, οι πελάτες μόνο υπηρεσιών φωνής αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω, ενώ προβλέπεται να συνεχιστεί η αύξηση της χρήσης και των εσόδων από δεδομένα κινητής. Στη Ρουμανία και την Αλβανία, ο Όμιλος θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει σημαντικά σε νέες τεχνολογίες, υποδομές και περιεχόμενο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών του σε όλες τις αγορές. Ο ΟΤΕ διατηρεί την εκτίμηση για το 2017, αναμένοντας ότι οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν περίπου σε €250 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των επενδύσεων σε πάνω από €700 εκατ., καθώς και τις έκτακτες φορολογικές εκροές.

ο Β’ τρίμηνο του 2017, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE διαμορφώθηκαν σε €938,8 εκατ. μειωμένα κατά 1,7%.

 

Στην Ελλάδα τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1,4% και διαμορφώθηκαν σε €687,7 εκατ., καθώς η αύξηση των εσόδων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας χάρη στην ενίσχυση των εσόδων λιανικής και υπηρεσιών, καθώς και εκείνων από έργα ICT, αντισταθμίστηκε από τη μείωση των εσόδων από το έργο «Rural Broadband» που ολοκληρώνεται σύντομα και την μείωση των εσόδων λόγω της πτώσης στις ρυθμιζόμενες τιμές χονδρικής LLU. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες αυξήθηκαν σημαντικά καθώς οι πελάτες συνέχισαν να επιλέγουν υπηρεσίες υψηλότερης ταχύτητας VDSL και τα έσοδα από τη συνδρομητική τηλεόραση αυξήθηκαν για άλλη μια φορά, αν και με χαμηλότερο ρυθμό, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των συνδρομητών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

 

Στη Ρουμανία, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 2,6%, επηρεασμένα από τη μείωση των εσόδων της κινητής τηλεφωνίας. Αντίθετα, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 1,4%, λόγω των υψηλότερων εσόδων χονδρικής και μιας ακόμη περιόδου αυξημένης ζήτησης για τα συνδυαστικά πακέτα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας της Telekom Romania.

 

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων διαμορφώθηκαν σε €633,9 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2017, μειωμένα κατά 2,7% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2016.

 

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,0% και διαμορφώθηκε σε €313,9 εκατ. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA αυξήθηκε κατά 1,5%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 39,6%, ενισχυμένο περισσότερο από 100 μονάδες βάσης. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στη Ρουμανία αυξήθηκε κατά 5,9%, καθώς η σημαντική αύξηση στη σταθερή τηλεφωνία απορρόφησε την πίεση από τον ανταγωνισμό στην κινητή. Στην Αλβανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μειώθηκε κατά 60,4%, καθώς οι δραστηριότητες επηρεάστηκαν από τις αλλαγές στη διεθνή κίνηση και τα τέλη τερματισμού.

 

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €39,8 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2017, μειωμένη κατά 1,5%, αντικατοπτρίζοντας τα χαμηλότερα κέρδη προ φόρων.

 

Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €40,8 εκατ. στο Β’ τρίμηνο του 2017, αυξημένα κατά 6,5% σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο του 2016.

 

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Β’ τρίμηνο του 2017 ανήλθαν σε €223,0 εκατ., αυξημένες κατά 61,5%, λόγω των υψηλότερων επενδύσεων στις δραστηριότητες σταθερής στην Ελλάδα οι οποίες ανήλθαν σε €131,1 εκατ. Στη Ρουμανία οι επενδύσεις στις δραστηριότητες σταθερής ανήλθαν σε €20,5 εκατ. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €50,7 εκατ., στη Ρουμανία σε €16,6 εκατ. και στην Αλβανία σε €2,4 εκατ.

 

Το Β’ τρίμηνο του 2017, οι ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €49,9 εκατ., αντανακλώντας κυρίως τις υψηλότερες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.

 

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €0,5 δισ. στις 30 Ιουνίου 2017, μειωμένος κατά 28% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου του 2016, που αντιστοιχεί σε 0,4 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA του Ομίλου, με την αναλογία να παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

 

(Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2017 Β’τρίμηνο 2016 +/- % Εξάμηνο 2017 Εξάμηνο 2016 +/- %
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 390,8 389,5 +0,3% 782,8 768,4 +1,9%
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 292,7 291,2 +0,5% 566,2 568,1 -0,3%
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 151,6 149,5 +1,4% 295,0 286,6 +2,9%
Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 106,5 110,1 -3,3% 214,3 223,1 -3,9%
Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 17,2 20,1 -14,4% 32,9 40,6 -19,0%
Λοιπά 105,2 110,8 -5,1% 226,4 216,5 +4,6%
Ενδοομιλικές απαλοιφές

(Κινητή & Όμιλος)

(125,2) (116,5) +7,5% (249,8) (220,1) +13,5%
ΣΥΝΟΛΟ 938,8 954,7 -1,7% 1.867,8 1.883,2 -0,8%
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 9,0 7,4 +21,6% 21,2 16,1 +31,7%

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ EBITDA ΟΜΙΛΟΥ

 

(Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2017 Β’τρίμηνο 2016 +/- % Εξάμηνο 2017 Εξάμηνο 2016 +/- %
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 163,1 161,8 +0,8% 331,1 322,9 +2,5%
Περιθώριο EBITDA 41,7% 41,5% +0,2μον 42,3% 42,0% +0,3μον
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 99,9 97,0 +3,0% 186,8 188,9 -1,1%
Περιθώριο EBITDA 34,1% 33,3% +0,8μον 33,0% 33,3% -0,3μον
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 25,4 15,2 +67,1% 46,8 35,7 +31,1%
Περιθώριο EBITDA 16,8% 10,2% +6,6μον 15,9% 12,5% +3,4μον
Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 13,8 21,8 -36,7% 29,5 40,1 -26,4%
Περιθώριο EBITDA 13,0% 19,8% -6,8μον 13,8% 18,0% -4,2μον
Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 2,1 5,3 -60,4% 2,9 9,5 -69,5%
Περιθώριο EBITDA 12,2% 26,4% -14,2μον 8,8% 23,4% -14,6μον
Λοιπά 10,4 11,9 -12,6% 22,1 25,2 -12,3%
Περιθώριο EBITDA 9,9% 10,7% -0,8μον 9,8% 11,6% -1,8μον
Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος) (0,8) (2,1) -61,9% (1,2) (2,1) -42,9%
Όμιλος OTE 313,9 310,9 +1,0% 618,0 620,2 -0,4%
Περιθώριο EBITDA 33,4% 32,6% +0,8μον 33,1% 32,9% +0,2μον

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ (Μετά από απαλοιφές)

Κύκλος Εργασιών (Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2017 Β’τρίμηνο 2016 +/- % Εξάμηνο 2017 Εξάμηνο 2016 +/- %
 Ελλάδα 687,7 697,3 -1,4% 1.373,1 1.376,5 -0,2%
 Ρουμανία 235,5 241,8 -2,6% 465,3 475,2 -2,1%
 Αλβανία 15,6 15,6 29,4 31,5 -6,7%
Όμιλος ΟΤΕ 938,8 954,7 -1,7% 1.867,8 1.883,2 -0,8%

 

Προσαρμοσμένο EBITDA (Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2017 Β’τρίμηνο 2016 +/- % Εξάμηνο 2017 Εξάμηνο 2016 +/- %
 Ελλάδα 272,6 268,6 +1,5% 538,8 534,9 +0,7%
Περιθώριο EBITDA 39,6% 38,5% +1,1μον 39,2% 38,9% +0,3μον
 Ρουμανία 39,2 37,0 +5,9% 76,3 75,8 +0,7%
Περιθώριο EBITDA 16,6% 15,3% +1,3μον 16,4% 16,0% +0,4μον
 Αλβανία 2,1 5,3 -60,4% 2,9 9,5 -69,5%
Περιθώριο EBITDA 13,5% 34,0% -20,5μον 9,9% 30,2% -20,3μον
Όμιλος ΟΤΕ 313,9 310,9 +1,0% 618,0 620,2 -0,4%
Περιθώριο EBITDA 33,4% 32,6% +0,8μον 33,1% 32,9% +0,2μον

 

Τα έσοδα του ΟΤΕ στην Ελλάδα από υπηρεσίες λιανικής σημείωσαν αύξηση το Β΄τρίμηνο, τόσο σε επίπεδο σταθερής όσο και κινητής τηλεφωνίας, χάρη στις ισχυρές λειτουργικές του επιδόσεις. Τα συνολικά έσοδα του ΟΤΕ στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 1,4%, καθώς οι ισχυρές επιδόσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, κυρίως λόγω αύξησης των εσόδων από δεδομένα σταθερής και κινητής, αντισταθμίστηκαν από τη μείωση των εσόδων χονδρικής καθώς και των εσόδων από το έργο «Rural Broadband» που ολοκληρώνεται σύντομα. Συνολικά, το προσαρμοσμένο EBITDA από υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκε κατά 1,5% το Β’ τρίμηνο του 2017.

 

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Access Lines  Ιούνιος 2017 Ιούνιος 2016 +/- %
PSTN συνδέσεις 1.451.966 2.091.833 -30,6%
ISDN συνδέσεις (BRA & PRA) 247.205 285.701 -13,5%
Άλλες συνδέσεις (MSAN & VοB) 941.486 304.426 +209,3%
Συνδέσεις γραμμών πρόσβασης (με WLR) 2.640.657 2.681.960 -1,5%
Συνδέσεις Λιανικής εξαιρουμένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (exWLR) 2.631.838 2.670.364 -1,4%
Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής 1.682.170 1.575.383 +6,8%
εκ των οποίων συνδέσεις VDSL λιανικής 279.581 186.208 +50,1%
Συνδρομητές COSMΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση) 503.800 458.920 +9,8%
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο –LLU (ενεργοί) 2.105.945 2.055.870 +2,4%

 

Το Β’ τρίμηνο του 2017, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο- LLU) κατέγραψε μείωση 5 χιλιάδων γραμμών, ενώ σε ότι αφορά τον ΟΤΕ, η σταθερή τηλεφωνία κατέγραψε απώλεια 8 χιλιάδων γραμμών πρόσβασης.

 

Το Β’ τρίμηνο του 2017, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 27 χιλιάδες νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 89% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς. Ο συνολικός αριθμός πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών ανήλθε σε 1.682 χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL της εταιρείας συνέχισαν να αναπτύσσονται, προσελκύοντας 27 χιλιάδες συνδρομητές στο τρίμηνο. Στο τέλος του τριμήνου, 280 χιλιάδες συνδρομητές ή το 16,6% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, είχαν επιλέξει τις υπηρεσίες VDSL της εταιρείας έναντι του 15,2% στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2017. Η συνεχιζόμενη επιτυχία στην επέκταση της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε μια περίοδο έντονης πίεσης στις καταναλωτικές δαπάνες επιβεβαιώνει την πολυετή στρατηγική του Ομίλου για επενδύσεις στην τεχνολογία VDSL. Από τον συνολικό αριθμό των καμπινών που κατακύρωσε η Ρυθμιστική Αρχή στον ΟΤΕ τον περασμένο Φεβρουάριο για αναβάθμισή τους σε VDSL Vectoring, o OTE είχε ενεργοποιήσει στο τέλος του Β’ τριμήνου περίπου το 53%, ενώ ένα επιπλέον ποσοστό της τάξης του 35% βρισκόταν κοντά στην ολοκλήρωση.

 

Το Β’ τρίμηνο του 2017, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMΟΤΕ TV μειώθηκε κατά χίλιους, σε 504 χιλιάδες. Η αναμενόμενη αυτή επιβράδυνση μετά από μια μακρά περίοδο ταχείας ανάπτυξης της πελατειακής βάσης, οφείλεται στην ωρίμανση της συγκεκριμένης αγοράς, στον πρόσθετο φόρο που επιβλήθηκε πέρυσι στη συνδρομητική τηλεόραση και σε εποχιακούς παράγοντες.

 

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

(Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2017 Β’τρίμηνο 2016 +/- % Εξάμηνο 2017 Εξάμηνο 2016 +/- %
Κύκλος Εργασιών 390,8 389,5 +0,3% 782,8 768,4 +1,9%
– Έσοδα λιανικής σταθερής 224,8 223,3 +0,7% 448,8 443,9 +1,1%
– Έσοδα χονδρικής σταθερής 85,2 87,1 -2,2% 172,9 168,5 +2,6%
– Λοιπά 80,8 79,1 +2,1% 161,1 156,0 +3,3%
Λοιπά Λειτουργικά ‘Εσοδα/(‘Εξοδα), καθαρά 1,3 0,5 +160,0% 2,8 2,8
Προσαρμοσμένο EBITDA 163,1 161,8 +0,8% 331,1 322,9 +2,5%
Περιθώριο EBITDA % 41,7% 41,5% +0,2pp 42,3% 42,0% +0,3pp
Κόστος προγράμματος  Εθελούσιας αποχώρησης/αντιλογισμοί 0,0 0,0 (2,1) (2,6) -19,2%
Αποσβέσεις και απομειώσεις (78,4) (76,5) +2,5% (155,8) (159,0) -2,0%
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) 84,7 85,3 -0,7% 173,2 161,3 +7,4%

 

Το Β’ τρίμηνο του 2017, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας κατέγραψαν αύξηση 0,3% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 0,7%, υποστηριζόμενα από ισχυρές επιδόσεις στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και, σε μικρότερο βαθμό, από την τηλεόραση. Τα έσοδα από υπηρεσίες φωνής σημείωσαν μικρή πτώση, συνεχίζοντας την τάση που παρατηρείται από το Β’ εξάμηνο του 2016. Οι ανθεκτικές αυτές επιδόσεις ήταν αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων επενδύσεων σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και σε νέες λύσεις, της αναβάθμισης της εμπειρίας του πελάτη και της συνεχιζόμενης επέκτασης των εμπορικών πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην αύξηση του ARPU και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών μας. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν από την αύξηση των πελατών VDSL στο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της επέκτασης του δικτύου καθώς και των εμπορικών πρωτοβουλιών για την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και την προώθηση της υπηρεσίας. Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής επηρεάστηκαν αρνητικά από την αναδρομική εφαρμογή της μείωσης στις ρυθμιζόμενες τιμές χονδρικής.

 

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων διαμορφώθηκαν σε €229,0 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2017, ελαφρώς αυξημένα κατά 0,4% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2016. Τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 6,4%, κυρίως λόγω των Προγραμμάτων Εθελούσιας Αποχώρησης που έλαβαν χώρα πέρυσι. Για την επίτευξη των στόχων σε ό,τι αφορά το EBITDA και τις ελεύθερες  ταμειακές ροές, ο ΟΤΕ υλοποιεί δράσεις αυστηρού περιορισμού του κόστους που σχετίζεται με τις δαπάνες προσωπικού, ενώ επανεξετάζει όλες τις άλλες γραμμές κόστους.

 

Το Β΄ τρίμηνο του 2017, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 0,8% και διαμορφώθηκε σε €163,1 εκατ., χάρη στην αύξηση των εσόδων και τις πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους. Ως αποτέλεσμα, το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης σε 41,7% σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο του 2016.

 

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Ιούνιος ’17 Ιούνιος ’16 +/- %
Συνδρομητές κινητής 7.737.040 7.610.022 +1,7%

 

(Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2017 Β’τρίμηνο 2016 +/- % Εξάμηνο 2017 Εξάμηνο  2016 +/- %
Έσοδα υπηρεσιών 235,9 234,5 +0,6% 453,8 456,3 -0,5%
Σύνολο Εσόδων 292,7 291,2 +0,5% 566,2 568,1 -0,3%
Προσαρμοσμένο EBITDA* 99,9 97,0 +3,0% 186,8 188,9 -1,1%
Περιθώριο EBITDA % 34,1% 33,3% +0,8μον 33,0% 33,3% -0,3μον

 

Στο τέλος του Β’ τριμήνου 2017, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ανήλθαν σε 7,7 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 1,7% σε ετήσια βάση.

 

Τα συνολικά έσοδα κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 0,5% το Β’ τρίμηνο του 2017, συνεχίζοντας τη βελτιωτική τάση που σημειώθηκε τα προηγούμενα τρίμηνα, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες κατά 0,6% στο τρίμηνο και ανήλθαν σε €235,9 εκατ. Οι επιδόσεις αυτές υποστηριζόμενες από την αύξηση της χρήσης δεδομένων, οδήγησαν, για πρώτη φορά ύστερα από αρκετά χρόνια, σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

 

Τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων αυξήθηκαν κατά 23% στο τρίμηνο, ανταμείβοντας τη στρατηγική της Cosmote να είναι Νο1 στην ελληνική αγορά σε κάλυψη και ταχύτητες. Το 4G και 4G+ δίκτυό της, καλύπτει το 97% και 86% του ελληνικού πληθυσμού αντίστοιχα. Πλέον, περίπου το 50% της κίνησης δεδομένων της Cosmote προέρχεται από συσκευές 4G. Η Cosmote έχει εισάγει μια σειρά από νέες προτάσεις για πακέτα κινητής τηλεφωνίας σε πελάτες καρτοκινητής και συμβολαίου, προκειμένου να καλύψει την αυξημένη ζήτηση για χρήση δεδομένων από το κινητό αξιοποιώντας τις διευρυμένες δυνατότητες του δικτύου 4G.

Η αλλαγή του κανονισμού περιαγωγής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να αποφέρει σημαντική αύξηση του όγκου περιαγωγής, ιδίως στα δεδομένα, καθώς και των αντίστοιχων εσόδων. Η σχετική επίδραση ήταν μικρή  το δεύτερο τρίμηνο, ωστόσο αναμένεται να ενισχυθεί στο τρίτο τρίμηνο του έτους, λόγω της τουριστικής περιόδου.

 

Το Β’ τρίμηνο 2017, ο δείκτης μεικτού AMOU της Cosmote Ελλάδας μειώθηκε κατά 2,2% και διαμορφώθηκε σε 287 λεπτά. Ο δείκτης μεικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν €10,8, μειωμένος κατά 2,2% από το Β’ τρίμηνο του 2016, κυρίως λόγω της πίεσης στη καρτοκινητή, ενώ αντίστοιχα ο δείκτης ΑRPU των συμβολαίων αυξήθηκε.

 

Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία μειώθηκαν κατά 2,6% στα €235,5 εκατ., αντανακλώντας την πίεση από τον ανταγωνισμό στην κινητή και πιο συγκεκριμένα στην καρτοκινητή, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την ισχυρή επίδοση στη σταθερή τηλεφωνία, η οποία οφείλεται στα συνδυαστικά πακέτα σταθερής- κινητής της εταιρείας και στην αγορά χονδρικής.

 

Ο Όμιλος επενδύει στην αναβάθμιση της υποδομής των δικτύων της Ρουμανίας, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της κάλυψης 4G και FTTH, βασικά στοιχεία της στρατηγικής του σε αυτή την αγορά. Οι επενδύσεις για την επέκταση της κάλυψης 4G, θα παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες δεδομένων σε ακόμη περισσότερους πελάτες, με πιο αποδοτικό τρόπο. Επίσης, η επέκταση της κάλυψης FTTH, το οποίο είναι σήμερα διαθέσιμο σε περίπου 2,1 εκατομμύρια νοικοκυριά, προσελκύει σταδιακά περισσότερους συνδρομητές. Η εταιρεία εστιάζει σε συνδυαστικά πακέτα σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και τηλεόρασης, που αποτελούν τον κύριο παράγοντα διαφοροποίησης σε εμπορικό επίπεδο, ενώ η αύξηση των εσόδων και των συνδρομητών αποδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των πελατών.

 

Συνολικά, η κερδοφορία EBITDA στη Ρουμανία σημείωσε αύξηση 5,9% από τα €37,0 εκατ. στα €39,2 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2017.

 

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

 

Ιούνιος ’17 Ιούνιος ’16 +/- %
Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας 2.118.210 2.182.636 -3,0%
Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών 1.185.687 1.193.626 -0,7%
Συνδρομητές Τηλεόρασης (DTH, IPTV & καλωδιακή) 1.470.692 1.461.287 +0,6%
Πελάτες* FMC 424.983 310.314 +37,0%

*Συμπεριλαμβανομένων των πελατών FMC

 

(Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2017 Β’τρίμηνο 2016 +/- % Εξάμηνο 2017 Εξάμηνο 2016 +/- %
Κύκλος Εργασιών 151,6 149,5 +1,4% 295,0 286,6 +2,9%
Έσοδα λιανικής σταθερής 72,9 76,6 -4,8% 147,4 155,5 -5,2%
Έσοδα χονδρικής σταθερής 38,1 29,9 +27,4% 67,5 54,1 +24,8%
Λοιπά 40,6 43,0 -5,6% 80,1 77,0 +4,0%
Λοιπά έσοδα 6,3 5,2 +21,2% 13,9 10,1 +37,6%
Προσαρμοσμένο EBITDA* 25,4 15,2 +67,1% 46,8 35,7 +31,1%
Περιθώριο EBITDA % 16,8% 10,2% +6,6μον 15,9% 12,5% +3,4μον
(Κόστος) προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης (7,9) (4,2) +88,1% (8,3) (4,5) +84,4%
Αποσβέσεις (28,3) (36,6) -22,7% (56,3) (69,2) -18,6%
Λειτουργικά Κέρδη/(ζημίες) (EBIT) (10,8) (25,6) -57,8% (17,8) (38,0) -53,2%

 

Το Β’ τρίμηνο του 2017, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ρουμανίας σημείωσαν αύξηση 1,4% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της επιτυχημένης διάθεσης συνδυαστικών πακέτων Σταθερής-Κινητής και των υψηλότερων εσόδων χονδρικής.

 

Σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2016, τα έσοδα της σταθερής από υπηρεσίες φωνής συνέχισαν να καταγράφουν πτωτική τάση 14%, τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες μειώθηκαν ελαφρώς κατά 0,5%, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης αυξήθηκαν κατά 4%. Σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2016, ο αριθμός των συνδρομητών συνδυαστικών πακέτων αυξήθηκε κατά 37%, οι συνδρομητές τηλεόρασης αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 0,6%, ενώ οι συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,7%.

 

Η μείωση στα λοιπά έσοδα κυρίως αντανακλά την ολοκλήρωση του project RoΝet, καθώς και την εποχικότητα στη συνεισφορά των εσόδων από έργα ICT τα οποία μερικώς αντισταθμίστηκαν από τις συνδυαστικές υπηρεσίες Σταθερής-Κινητής. Η ετήσια αύξηση των λοιπών λειτουργικών εσόδων το Β’ τρίμηνο του 2017, οφείλεται κυρίως στην πώληση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.

 

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ρουμανίας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, αναδιοργάνωσης καθώς και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, μειώθηκαν κατά 5,0% στο Β’ τρίμηνο του 2017, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Η προαναφερόμενη μείωση οφείλεται στη μείωση των έμμεσων δαπανών όπως κατάργηση του φόρου κατασκευών, ενοικίαση/συντήρηση δικτύου και διαφήμιση, οι οποίες αντιστάθμισαν πλήρως τις άμεσες δαπάνες που παράγουν οι πελάτες (έξοδα διασύνδεσης, συσκευές κινητής, εξοπλισμός πελάτη).

 

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

 

Ιούνιος ’17 Ιούνιος ’16 +/- %
Συνδρομητές κινητής 4.847.866 5.589.924 -13,3%

 

(Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2017 Β’τρίμηνο 2016 +/- % Εξάμηνο 2017 Εξάμηνο     2016 +/- %
Έσοδα υπηρεσιών 72,2 76,0 -5,0% 143,2 153,1 -6,5%
Σύνολο Εσόδων 106,5 110,1 -3,3% 214,3 223,1 -3,9%
Προσαρμοσμένο EBITDA 13,8 21,8 -36,7% 29,5 40,1 26,4%
Περιθώριο EBITDA % 13,0% 19,8% -6,8μον 13,8% 18,0% 4,2μον

 

Στις 30 Ιουνίου του 2017, η συνολική πελατειακή βάση της Telekom Romania Mobile μειώθηκε κατά 13,3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 4,8 εκατ., εκ των οποίων το 33,3% ήταν πελάτες συμβολαίου. Οι εταιρικοί πελάτες αυξήθηκαν κατά 1,7% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου του 2016, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων προσφορών της εταιρείας για επαγγελματίες, καθώς και των συνεργιών με τη σταθερή.

 

Το Β’ τρίμηνο του 2017, ο δείκτης μεικτού ΑRPU διαμορφώθηκε σε €5,0, αυξημένος κατά 5,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ ο δείκτης μεικτού AMOU αυξήθηκε κατά 1,3%.

 

Τα συνολικά έσοδα για το τρίμηνο ανήλθαν σε €106,5 εκατ., μειωμένα κατά 3,3%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων εσόδων από υπηρεσίες, ως αποτέλεσμα της μικρότερης πελατειακής βάσης.

 

Το Β’ τρίμηνο του 2017, τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα  Εθελούσιας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων αυξήθηκαν κατά 4,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω του κόστους των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου του κόστους 4G εθνικής περιαγωγής), του προσωπικού και της προμήθειας έμμεσων αγαθών και υπηρεσιών.

 

Το προσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκε κατά 36,7% το Β’ τρίμηνο του 2017, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σε συνεργασία με τη σταθερή τηλεφωνία της Ρουμανίας, η Telekom Romania Mobile λαμβάνει μέτρα για να βελτιώσει τις επιδόσεις της, ενισχύοντας την κάλυψη του δικτύου 4G, επαναπροσδιορίζοντας τους στόχους των πωλήσεών της και βελτιστοποιώντας ταυτόχρονα τα έμμεσα κόστη.

 

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Ιούνιος’17 Ιούνιος ’16 +/- %
Συνδρομητές κινητής 1.863.323 1.733.480 +7,5%

 

(Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2017 Β’τρίμηνο 2016 +/- % Εξάμηνο 2017 Εξάμηνο     2016 +/- %
Έσοδα υπηρεσιών 16,5 19,1 -13,6% 31,7 38,8 -18,3%
Σύνολο Εσόδων 17,2 20,1 -14,4% 32,9 40,6 19,0%
Προσαρμοσμένο EBITDA 2,1 5,3 -60,4% 2,9 9,5 69,5%
Περιθώριο EBITDA % 12,2% 26,4% 14,2μον 8,8% 23,4% 14,6μον

     

Στο Β’ τρίμηνο του 2017, η πελατειακή βάση της Telekom Albania διαμορφώθηκε σε 1,9 εκατ. αυξημένη κατά 7,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

 

Η Αλβανία βασιζόταν παραδοσιακά στα έσοδα που προέρχονταν από τις εισερχόμενες διεθνείς κλήσεις, τα οποία αποτελούσαν μια κερδοφόρα πηγή για την εταιρεία. Καθώς τα τιμολόγια τερματισμού έχουν μειωθεί, εξαιτίας της μεταβολής των τιμών λιανικής στις ξένες αγορές, η κερδοφορία έχει διαβρωθεί, οδηγώντας σε πτώση του προσαρμοσμένου EBITDA κατά 60% σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο του 2016.

 

Η Telekom Albania λαμβάνει μέτρα για να τροποποιήσει το μοντέλο λειτουργίας της. Ως εκ τούτου, αύξησε με επιτυχία τα έσοδα από εξερχόμενη κίνηση κατά 14% σε σύγκριση με το  Β’ τρίμηνο του 2016 και εισήγαγε μια σειρά αλλαγών στα τιμολογιακά πακέτα για να αντισταθμίσει εν μέρει την πτώση των διεθνών εσόδων διασύνδεσης, που  σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση των έμμεσων δαπανών, θα οδηγήσουν στην ανάκτηση της κερδοφορίας.

 

 

 

ΜΕΡΙΣΜΑ

Την 20 Ιουνίου 2017, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους €78,2 εκατ. ή €0,16 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή.

 

ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΒ & ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ EBRD

Τη 10 Ιουλίου 2017, η COSMOTE A.E., υπέγραψε, με την εγγύηση της ΟΤΕ Α.Ε, διμερή δανειακή σύμβαση ύψους €150,0 εκατ.με την EIB, και σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου ύψους €150,0 εκατ. που διοργανώθηκε από την EBRD. Τα κεφάλαια θα εξασφαλίσουν στην COSMOTE πρόσθετη ρευστότητα για επενδύσεις αύξησης της χωρητικότητας και της κάλυψης του δικτύου ευρυζωνικών υπηρεσιών κινητής στην Ελλάδα. Κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτών των καταστάσεων τα δάνεια δεν έχουν εκταμιευθεί.

image_pdfimage_print