Η COSMOTE συμμετέχει στο ερευνητικό έργο BigO για την παιδική και εφηβική παχυσαρκία

Στο ερευνητικό έργο BigO[1] για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας συμμετέχει η COSMOTE. Στόχος του BigΟ είναι η δημιουργία μιας πρωτοποριακής πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων (big data) που σχετίζονται με διατροφικές τάσεις και επιλογές, για την αξιολόγηση του κινδύνου παχυσαρκίας, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν σε δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης με βάση αντικειμενικά στοιχεία.

Στις υπάρχουσες δράσεις απουσιάζει το κατάλληλο πλαίσιο παρατήρησης και ποσοτικής αποτίμησης των παραγόντων που ευνοούν την παχυσαρκία, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Το BigΟ έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, τροφοδοτώντας τους αρμόδιους φορείς με big data τα οποία θα συλλέγονται από smartphones, wearables και eHealth συσκευές, με την ενεργό συμμετοχή 25.000 μαθητών[2], ηλικίας 9-18 ετών. Η συλλογή και επεξεργασία αυτών των δεδομένων θα συμβάλει στη δημιουργία ποσοτικοποιημένων μοντέλων συμπεριφοράς για την πρόληψη του φαινομένου, αλλά και την αντιμετώπισή του, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου, η COSMOTE συμμετέχει στον καθορισμό των περιπτώσεων χρήσης, των τεχνικών απαιτήσεων και των προδιαγραφών, αλλά και στο συνολικό σχεδιασμό της πλατφόρμας BigO. Επιπλέον, η COSMOTE θα είναι υπεύθυνη για την ορθή λειτουργία της εφαρμογής BigO που θα αναπτυχθεί για κινητά, ενώ θα συμβάλλει στην αξιολόγηση της πλατφόρμας. Τέλος, η COSMOTE θα συμμετέχει ενεργά στις ενέργειες διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020» και έχει συνολική διάρκεια τεσσάρων ετών. Συμμετέχουν σε αυτό 13 φορείς από 5 χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Σουηδία, Ισπανία, Ολλανδία και Ιρλανδία), υπό τον συντονισμό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι πρωτοπόρος στις τεχνολογικές εξελίξεις και αποτελεί μακράν το μεγαλύτερο επενδυτή στις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα. Μόνο το 2017, ο Όμιλος συμμετέχει σε 27 πρωτοποριακά ερευνητικά επιδοτούμενα προγράμματα, ενώ συνολικά από το 2009 μέχρι σήμερα, έχει λάβει μέρος σε περισσότερα από 50 ερευνητικά έργα. Παράλληλα, τα Εργαστήρια Νέων Τεχνολογιών του Ομίλου ΟΤΕ αξιολογούν τις νέες τεχνολογίες και τον εξοπλισμό των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία, ο Όμιλος ΟΤΕ επιδιώκει να δημιουργήσει έναν καλύτερο κόσμο για όλους.


[1] Big data against childhood Obesity

[2] Στο έργο συμμετέχουν 1 σχολείο από τη Σουηδία και 2 από την Ελλάδα, μαζί με συνεργαζόμενους φορείς
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), ενημερώνει όλους τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση ότι έχει δημοσιεύσει 6 θέσεις πρακτικής στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης ΑΤΛΑΣ.

Οι θέσεις αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

 • “Junior sysadmin”, αφορά την υποστήριξη στη διαχείριση της πληροφοριακής υποδομής του Οργανισμού,
 • “Junior web developer”, αφορά την υποστήριξη των δικτυακών τόπων του Οργανισμού,
 • “Community building”, αφορά την υποστήριξη κοινοτήτων εθελοντών ανοιχτών τεχνολογιών,
 • “Graphic Design”, αφορά το σχεδιασμό προωθητικού υλικού για τις δραστηριότητες του Οργανισμού
 • “Administration assistant”, αφορά τη διοικητική υποστήριξη του Οργανισμού
 • “Content creation – social media”, αφορά την παραγωγή περιεχομένου για τις ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Οργανισμού

Αναλυτικές περιγραφές για τις αρμοδιότητες όλων των θέσεων καθώς και τα επιθυμητά προσόντα για την κάθε θέση υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ, στο οποίο ο κάθε φοιτητής μπορεί να συνδεθεί με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, τα οποία έχει λάβει από το Ίδρυμα του.

Επειδή η διαδικασία αντιστοίχησης των φοιτητών με τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης γίνεται με ευθύνη των Ιδρυμάτων και με την εσωτερική διαδικασία που έχει οριστεί σε αυτά σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για κάποια θέση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματός σας, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας για τη συγκεκριμένη θέση και να ενημερώνεστε για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, προσφέρει και θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω του Erasmus Intern. σε φοιτητές από το εξωτερικό. Αναλυτικά οι θέσεις που προσφέρονται μέσω του Erasmus Student Network είναι διαθέσιμες εδώ.
ΕΕΛ/ΛΑΚ: Μητρώα για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) στο πλαίσιο της ενίσχυσης δράσεων που αφορούν το ανοιχτό λογισμικό, τα ανοιχτά δεδομένα και το ανοιχτό περιεχόμενο έχει δημιουργήσει μία σειρά από μητρώα γύρω από τις ανοιχτές τεχνολογίες για την καλύτερη δικτύωση και ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

Πιο συγκεκριμένα για τον τομέα της εκπαίδευσης έχει δημιουργηθεί το μητρώο λογισμικών που χρησιμοποιούνται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο οποίο έχουν καταγραφεί 339 λογισμικά αλλά και χωριστό μητρώο για τις ανοιχτές τεχνολογίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο οποίο μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί περισσότερες από 300 τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε περισσότερα από 30 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Επίσης έχουν δημιουργηθεί άλλα δύο μητρώα: το μητρώο σχολείων που υλοποιούν δράσεις ανοιχτών τεχνολογιών στο οποίο έχουν εγγραφεί 188 σχολεία και το μητρώο εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν ανοιχτές τεχνολογίες τόσο στη διδασκαλία όσο και στην οργάνωση / διαχείριση των μαθημάτων και των εργαστηρίων στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο οποίο έχουν εγγραφεί 336 εκπαιδευτικοί.

Παράλληλα εμπλουτίζεται ο πίνακας ισοδυνάμων λογισμικών ώστε να υπάρχει συνοπτική εικόνα για όλα τα ανοιχτά λογισμικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.

Εκτός από τα μητρώα που αφορούν την εκπαίδευση έχει δημιουργηθεί επίσης κατάλογος εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτού λογισμικού στον οποίο έχουν εισάγει τα στοιχεία τους 83 εταιρείες,  καθώς και κατάλογος προγραμματιστών που είναι ενεργοί στο github.

Τέλος έχει δημιουργηθεί ο κατάλογος νομικών που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με ανοιχτές τεχνολογίες στον οποίο έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία τους 47 νομικοί/δικηγόροι που ειδικεύονται στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, στο δημόσιο δίκαιο και στα ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς.

Όλα τα μητρώα ενημερώνονται από τους ίδιους του ενδιαφερόμενους ή/και σε συνεργασία με τα μέλη της ΕΕΛΛΑΚ έπειτα από ανοιχτά καλέσματα.
20χρόνια F2G με 20GB Δώρο

Είκοσι κεράκια θα σβήσει φέτος η πιο νεανική μάρκα καρτοκινητής τηλεφωνίας,  F2G και το γιορτάζει μαζί με τους συνδρομητές της και ένα μεγάλο διαγωνισμό.

Μπες στην επίσημη σελίδα του F2G στο Facebook, βρες το post του διαγωνισμού και πρότεινε το δικό σου εναλλακτικό τρόπο για να σβήσουν τα κεράκια της τούρτας.

20 τυχεροί θα κερδίσουν 20 GB μέχρι το τέλος του 2017 για να σερφάρουν στο διαδίκτυο από το αγαπημένο τους smartphone.

Ο διαγωνισμός διαρκεί από 31/7 έως 31/8.
Με ποιον τρόπο μπορούν οι μικρές επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν πωλήσεις διεθνώς. 5 ιδέες από την PayPal για να επεκταθείτε σε παγκόσμια κλίμακα

Ό,τι και αν πουλάτε, μια από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές σας ανησυχίες παραμένει η εύρεση και προσέλκυση νέων πελατών. Ένας τεράστιος αριθμός δυνητικών πελατών για την επιχείρησή σας μπορεί κάλλιστα να βρίσκεται στο εξωτερικό και να περιμένει να αγοράσει το προϊόν σας. Τη στιγμή που θα ξεκινήσετε να σκέφτεστε παγκόσμια, θα είστε σε θέση πλέον να αξιοποιήσετε τις προοπτικές της ηλεκτρονικής σας επιχείρησης σε διεθνή κλίμακα.

Η βιομηχανία του e-commerce αναπτύσσεται διαρκώς στις περισσότερες χώρες. Το eMarketer εκτιμά ότι το 2016 υπήρχαν περισσότεροι από 1,6 δισεκατομμύρια αγοραστές παγκοσμίως, οι οποίοι ξόδεψαν συνολικά σχεδόν 2 τρισεκατομμύρια δολάρια[1]. Επιπλέον, το 33% του συνόλου των διαδικτυακών αγοραστών πραγματοποίησε αγορές από το εξωτερικό το 2016[2]. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης, σύμφωνα με το eMarketer, το γεγονός ότι οι πωλήσεις λιανικής του ηλεκτρονικού εμπορίου εκτιμάται ότι θα φτάσουν διεθνώς τα 27 τρισεκατομμύρια το 2020.

Προτού ανοίξετε, λοιπόν, τις πόρτες σας στον κόσμο, χρειάζεται να θέσετε σε εφαρμογή μια συγκεκριμένη στρατηγική. Επικεντρωθήκαμε σε πέντε τομείς αποφασιστικής σημασίας που θα σας προτείναμε να λάβετε υπόψη σας κατά το σχεδιασμό της ανάπτυξης της επιχείρησής σας στο εξωτερικό.

 1. Εντοπίστε τις αγορές όπου στοχεύετε – Το πρώτο βήμα είναι να μάθετε ποιοι είναι οι διεθνείς σας πελάτες, τι αγοράζουν και πως ψωνίζουν. Ξεκινήστε ερευνώντας τη δική σας βάση δεδομένων, προκειμένου να δείτε από ποιες χώρες προέρχονται οι πελάτες που αγοράζουν ήδη τα προϊόντα σας. Εξετάστε τις κορυφαίες χώρες όπου σημειώνεται μεγάλη ζήτηση για το προϊόν και την εξειδίκευσή σας και προσπαθήστε να επεκταθείτε στις αγορές αυτές, ακόμα και για να κάνετε δοκιμαστική μόνο πώληση συγκεκριμένων προϊόντων. Ο Konrad Selerski, Country Operating Officer της DaWanda, της διαδικτυακής αγοράς που προσφέρει χειροποίητα είδη, αναφέρει: «Στην πλατφόρμα μας, οι πιο ενδιαφέρουσες αγορές για τους Έλληνες εμπόρους είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ελβετία και η Ολλανδία. Όσον αφορά τα προϊόντα, οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες είναι οι προμήθειες DIY, τα είδη ένδυσης, και τα παιδικά αξεσουάρ. Όπως διαπιστώνουμε στην DaWanda, οι έμποροι από την Ανατολική Ευρώπη έχουν ήδη ενεργή επαφή με πελάτες του εξωτερικού, ενώ το διασυνοριακό εμπόριο παρέχει ευκαιρίες για υψηλές πωλήσεις και φοβερές προοπτικές για επιχειρηματική ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτόν, αλλάζουμε επίσης την προμήθεια για τους εμπόρους που προβαίνουν σε πωλήσεις μέσω της DaWanda με χρήση της PayPal. Τώρα η DaWanda θα καλύπτει η ίδια τις χρεώσεις της PayPal, ενσωματώνοντάς τες στη δική μας standard προμήθεια της τάξης του 10,5%. Στην ουσία, η χρήση της PayPal δεν θα ενέχει καμία επιπλέον χρέωση, εκτός του πάγιου κόστους (~0,32 ευρώ), το οποίο εφαρμόζεται σε όλους τους τρόπους πληρωμής στην πλατφόρμα μας».

Σύντομο tip: Για παράδειγμα, οι διαδικτυακοί αγοραστές από τις μικρότερες χώρες είναι πολύ πιο πιθανό να πραγματοποιήσουν διεθνείς αγορές, και θα ξοδέψουν πιο εύκολα χρήματα σε μεγάλες διεθνείς αγορές. Το 38% των διαδικτυακών αγοραστών δηλώνει πως κάνει αγορές εκτός συνόρων, διότι έτσι μπορεί να βρει δυσεύρετα σε τοπικό επίπεδο είδη. Το 76% των διαδικτυακών αγοραστών εκτός συνόρων αναφέρει επίσης τις καλύτερες τιμές ως βασική αφορμή για διεθνές shopping[3].

 

 1. Εξετάστε πως επιθυμούν να πληρώνουν οι πελάτες – και στη συνέχεια, ξεκινήσετε να σκέφτεστε το πως θα πληρωθείτε εσείς. Αυτό είναι ένα κρίσιμο βήμα, καθώς κατά τη διαδικασία του checkout οι διεθνείς αγοραστές τείνουν να εγκαταλείπουν το καλάθι αγορών. Είναι εξίσου σημαντικό να διεξάγετε μια έρευνα σχετικά με τις προτιμώμενες μεθόδους πληρωμής των τοπικών αγοραστών. Οι περισσότεροι καταναλωτές προτιμούν να πληρώνουν στο τοπικό νόμισμα. Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να παρέχετε αυτή την επιλογή για κάθε χώρα, σιγουρευτείτε ότι διαθέτετε μετατροπέα νομίσματος, ούτως ώστε οι πελάτες να μπορούν να δουν τι ποσό ακριβώς καλούνται να πληρώσουν. Σημασία έχει, επίσης, να αναζητήσετε έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμής με ισχυρή παγκόσμια κάλυψη και αξιόπιστη φήμη. Η PayPal, για παράδειγμα, συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες μεθόδους πληρωμής για διεθνείς διαδικτυακές αγορές – λόγω της ασφάλειας, των παρεχόμενων υπηρεσιών προστασίας καταναλωτή και εμπόρου, καθώς και της ευκολίας της χρήσης της σε μεγάλο εύρος συσκευών και νομισμάτων[4].

 

Σύντομο tip: Το 38% των διαδικτυακών καταναλωτών δηλώνει ότι ο ασφαλής τρόπος πληρωμής αποτελεί δυνητική κινητήρια δύναμη για τις διασυνοριακές αγορές[5]. Οι πελάτες θέλουν να είναι σίγουροι πως εάν τυχόν κάτι πάει στραβά, θα παραμείνουν καλυμμένοι και σε αυτό το σημείο μια έγκριτη, διεθνώς γνωστή και ασφαλής μέθοδος πληρωμών μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη του αγοραστή.

 

 1. Ερευνήστε τους τοπικούς νόμους, δασμούς και φόρους – μόλις αποφασίσετε που ακριβώς είστε έτοιμοι να διεξάγετε διεθνείς πωλήσεις, αφιερώστε χρόνο για να διερευνήσετε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που αφορούν τη χώρα της επιλογής σας. Οι δασμοί και οι φόροι που θα κληθεί να πληρώσει ο πελάτης σας διαφέρουν από χώρα σε χώρα και ανάλογα με το ίδιο το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κανόνες που διέπουν την αγοραπωλησία των προϊόντων σας, προκειμένου να είστε έτοιμοι να ενημερώσετε εξαρχής τους πελάτες σας για όλα τα έξοδα που ενδέχεται να επωμιστούν. Οι αποστολές σας θα πρέπει να περάσουν από το τελωνείο, την υπηρεσία που ελέγχει και ρυθμίζει τα εμπορεύματα που διακινούνται και εισέρχονται σε μια χώρα ή περιοχή, οπότε κάθε δέμα πρέπει να συνοδεύεται και να φέρει επικολλημένη στο εξωτερικό του μια τελωνειακή δήλωση. Υπάρχουν μεταφορικές εταιρείες που αναλαμβάνουν απευθείας την τυπική αυτή διαδικασία – ερευνήστε, λοιπόν, εάν παρέχει και η δική σας εταιρεία την υπηρεσία αυτή.

 

Σύντομο tip: Εάν πρόκειται να κάνετε πωλήσεις εκτός ΕΕ, οφείλετε να λάβετε υπόψη σας τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου (FTAs), οι οποίες μειώνουν ή και απαλείφουν δασμούς για συγκεκριμένα προϊόντα. Η διαδικασία αξιοποίησης των συμφωνιών αυτών ενέχει πιθανώς για εσάς μεγαλύτερο φόρτο εργασίας σε επίπεδο καταχώρησης εγγραφών και απογραφής, τελικά όμως θα αξίζει τον κόπο, αφού θα εξοικονομήσετε χρήματα.

 

 1. Εδραιώστε τις υπηρεσίες υποστήριξης και αποστολής – οι άριστες πρακτικές που εφαρμόζετε ήδη στη μεταφορά των προϊόντων είναι ακόμα μεγαλύτερης σημασίας όταν κάνετε πωλήσεις στο εξωτερικό. Καλό είναι να ορίσετε ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα αποστολής και παραλαβής. Δώστε σαφείς προβλέψεις παράδοσης, βασισμένες στις προδιαγραφές κάθε χώρας και καταγράψτε τα κόστη μεταφορικών σε εμφανές σημείο. Ευθυγραμμιστείτε με μια αποστολή που πιθανώς να περιλαμβάνει και πολιτική επιστροφών. Μόλις καταλήξετε στους τρόπους μεταφοράς και την πολιτική επιστροφών, βεβαιωθείτε ότι έχετε υπολογίσει και τα δικά σας εταιρικά κόστη. Αυτός ο υπολογιστής εξόδων μεταφοράς μπορεί να σας βοηθήσει να ορίσετε πόσο κοστίζει η αποστολή δεμάτων σε διαφορετικές χώρες.

 

Σύντομο tip: Το 37% των διαδικτυακών καταναλωτών δηλώνει ότι η δωρεάν αποστολή δύναται να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για τις διασυνοριακές αγορές[6].

 

 1. Οργανώστε σωστά την είσοδό σας στην αγορά – όταν πουλάτε προϊόντα online, διαθέτετε αρκετές επιλογές για την είσοδό σας στην διεθνή αγορά. Μπορείτε αρχικά να ξεκινήσετε μέσω ενός υφιστάμενου εμπορικού διαδικτυακού τόπου. Καθιερωμένες και αναγνωρισμένες παγκοσμίως ιστοσελίδες όπως το eBay μπορούν συχνά να σας προσφέρουν ένα καλύτερο εύρος δραστηριότητας με χαμηλότερα μάλιστα κόστη. Σας επιτρέπουν να ελέγξετε την ζήτηση για τα προϊόντα σας, προτού δεσμευτείτε στη διάθεση ενός μεγάλου χρηματικού ποσού για τον λειτουργικό επανασχεδιασμό της δικής σας ιστοσελίδας. Μία ελαφρώς πιο ‘προχωρημένη’ επιλογή είναι η βελτιστοποίηση του υπάρχοντος ηλεκτρονικού καταστήματος για την κάλυψη των αναγκών από διεθνείς αγοραστές. Μπορείτε να ξεκινήσετε τονίζοντας απλώς την δυνατότητα διεκπεραίωσης παραγγελιών από το εξωτερικό, αναφέροντας τις χώρες όπου δύναται να γίνει αποστολή, καθώς και τα αντίστοιχα μεταφορικά κόστη. Η πλέον ‘ενισχυμένη’ επιλογή είναι να κατασκευάσετε μια ιστοσελίδα ειδικά σχεδιασμένη ώστε να προσελκύσει συγκεκριμένους πελάτες από ξένες χώρες. Τα προϊόντα και οι στρατηγικές που έχουν απήχηση στην Ελλάδα δεν λειτουργούν απαραίτητα και στις συνθήκες άλλων χωρών, επομένως μια στοχευμένη ιστοσελίδα σας παρέχει πλήρη ευελιξία για να δοκιμάσετε την καλύτερη δυνατή παρουσίαση των ειδών προς πώληση. Αποτελεί επίσης μια ευκαιρία να βελτιστοποιήσετε την παρουσία σας στην πιο δημοφιλή μηχανή αναζήτησης της χώρας, στην οποία κάνετε πωλήσεις.

 

Σύντομο tip: Όταν είστε έτοιμοι, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα PayPal PassPort για εργαλεία και βοηθήματα, καθώς και για έξτρα συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε επίσημα.

 

 

Το διασυνοριακό εμπόριο διαθέτει την προοπτική να κάνει γνωστή την επιχείρησή σας σε νέες χώρες και κυρίως σε νέους πελάτες. Εάν ακολουθήσετε τον δρόμο αυτόν, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε οι ίδιοι την αγοραστική εμπειρία της ιστοσελίδας σας, για να βεβαιωθείτε ότι απαραίτητα στοιχεία, όπως η μετάφραση κειμένων, η μετατροπή νομισμάτων και ο υπολογισμός των μεταφορικών λειτουργούν σωστά και το γεγονός αυτό θα συνδράμει δίχως άλλο στην επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων της επιχείρησής σας.

[1] https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview  

[2] European Ecommerce Europe 2017 https://www.ecommercewiki.org/Reports_Ecommerce_Foundation

[3] Ipsos PayPal Insight 2016

[4] Ipsos study conducted on behalf of PayPal, November 2014. Study was conducted across 22 markets and included approximately 17,600 global consumers.

[5] Ipsos PayPal Insight 2016

[6] Ipsos PayPal Insight 2016
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 2η αξιολόγηση των έργων του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στο Google Summer of Code 2017

Στις 28 Ιουλίου 2017 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δεύτερη αξιολόγηση των έργων της ΕΕΛΛΑΚ που συμμετέχουν στο Google Summer Of Code 2017.

 

Στο φετινό Google Summer of Code συμμετέχουν 201 οργανισμοί από 72 χώρες και 1318 φοιτητές σε εκατοντάδες έργα ανοιχτού κώδικα. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, eellak.gr) συμμετέχει με 4 έργα ανοιχτού κώδικα, και οι τέσσερις φοιτητές αξιολογήθηκαν θετικά και για δεύτερο μήνα της συμμετοχής τους. Οι 4 φοιτητές είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και δημόσια την πρόοδο των έργων τους, στο  July Athens FLOSS Meetup, στο χώρο του Κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, Innovathens.

 

Τα 4 έργα ανοιχτού κώδικα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, τα οποία αναπτύσσονται στο πλαίσιο του GSOC 2017 είναι τα εξής:

 

1.Donation- Box

Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρονικών συσκευών οικονομικής ενίσχυσης “donation boxes” που έχουν αναπτυχθεί με στόχο την οικονομική ενίσχυση φορέων και έργων της ΚΑΛΟ(κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας). Στο πλαίσιο του GSOC, θα υλοποιηθούν όλες οι αναγκαίες επεκτάσεις για τη δημιουργία ενός αποκεντρωμένου δικτύου donation boxes, όπου όλα τα donation boxes θα είναι διασυνδεδεμένα και θα μπορούν να διαχειρίζονται από έναν κεντρικό κόμβο.

 1. Mix-net implementation Zeus

Με το έργο θα αντικατασταθεί η  τρέχουσα υλοποίηση της mix-net της πλατφόρμας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών Ζεύς με μια ταχύτερη υλοποίηση. Εκτός από την ηλεκτρονική ψηφοφορία, το νέο mix-net, που θα αναπτυχθεί στo πλαίσιo του GSOC,  μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες λειτουργίες, όπως η ανωνυμοποίηση σε έρευνες και συλλογή δεδομένων από διάφορες συσκευές IoT.

 

 1. Greek scripts for Eczar fonts

Το έργο θα προσθέσει υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων στην οικογένεια γραμματοσειρών Eczar. Στα πλαίσιο του GSOC θα σχεδιαστούν ελληνικές γραμματοσειρές και για τα 5 βάρη της οικογένειας γραμματοσειρών Eczar

 

 1. Open Source Δι@υγεια

Το έργο θα βελτιώσει τον ανοιχτό κώδικα στον οποίο βασίστηκε η Δι@υγεια. Στο πλαίσιο του GSOC, έχουν υλοποιηθει βελτιώσεις στην κωδικοποίηση των αποφάσεων και θα εφαρμοστεί το πρωτόκολλο Blockchain έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια στο χειρισμό των εγγράφων

 

Όλα τα έργα του GSOC, θα ολοκληρωθούν στις 28 Αυγούστου.
Δηλώστε συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Innovation and Design Thinking in Mobile Application and Services”

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής για τον 5ο κύκλο του εκπαιδευτικού προγράμματος

Την έναρξη του 5ου κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος “Innovation and Design Thinking in Mobile Applications and Services” ανακοινώνουν το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), η Samsung Electronics Hellas, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων – INNOVATHENS powered by Samsung.

Έπειτα από τέσσερις επιτυχημένους κύκλους του προγράμματος και συνολικά 91 απόφοιτους, ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στον 5ο κύκλο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έως την 1 Σεπτεμβρίου 2017 στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eltrun.gr/idt5_apply/.

Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν και απευθύνεται σε τελειόφοιτους ή αποφοίτους Πανεπιστημίων, Τεχνικών και Πολυτεχνικών Σχολών, που είναι άνεργοι και θα ήθελαν να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με το ψηφιακό επιχειρείν, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο συνεχώς αναπτυσσόμενο χώρο των κινητών εφαρμογών και υπηρεσιών.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να αναπτύξει τις δεξιότητες των συμμετεχόντων στη σχεδίαση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και επιχειρηματικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και προοπτικές που προσφέρονται στο χώρο του mobile. Οι συμμετέχοντες, που θα επιλεγούν μετά από διαδικασία αξιολόγησης στο πλαίσιο του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΠΑ και θα παρακολουθήσουν με επιτυχία το πρόγραμμα, θα λάβουν πιστοποιητικό σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 50 ώρες και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Οι διαλέξεις, ξεκινώντας στις 7 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιούνται εντός 4 εβδομάδων στις εγκαταστάσεις του INNOVATHENS powered by Samsung.
Προτάσεις του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και Ικανότητες

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) συμμετέχει στην ομάδα εργασίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και Ικανότητες (Working Group on Digital Skills and Competences) του Υπουργείου Παιδείας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες, εκπρόσωπος του Οργανισμού είναι ο κ. Ιωάννης Σταμέλος, μέλος του ΔΣ και Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αναπληρωτής του ο κ. Αθανάσιος Δεληγιάννης, Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής. Στο πλαίσιο της ομάδας η ΕΕΛΛΑΚ κατέθεσε προτάσεις για τις ψηφιακές δεξιότητες.

Για να αντιμετωπιστεί το κενό ψηφιακών δεξιοτήτων που συνεχίζει να διευρύνεται θα πρέπει οι πολίτες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες που αργότερα θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στο κοινωνικό και το εργασιακό τους περιβάλλον αλλά και στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν στη σταδιακή μετάβαση των υπηρεσιών που παρέχει ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας σε ψηφιακές.

Οι προτάσεις της ΕΕΛΛΑΚ έχουν τους παρακάτω κεντρικούς στόχους:

 • Οι ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες να καλλιεργούνται στο σύνολο του πληθυσμού με την παροχή των κατάλληλων εργαλείων και υπηρεσιών υποστήριξης
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων να αφορά τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος
 • Την ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αποφοίτων της τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και των νέων εργαζομένων στον τομέα της πληροφορικής και του STEΑM
 • Τον Ψηφιακό  Γραμματισμό για το σύνολο του πληθυσμού και την απόκτηση της ιδιότητας του ψηφιακού πολίτη για όλους τους Έλληνες πολίτες αλλά και άλλες ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες (αμεεα, πρόσφυγες, οικονομικοί μετανάστες, κλπ).
 • Την οριζόντια ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην εκπαίδευση και μέσω αυτών της ανάπτυξης του STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) με σκοπό τη βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος.
 • Την υποστήριξη της ηγεσίας των σχολείων και των στελεχών της εκπαίδευσης για την ενσωμάτωση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαιδευτική κοινότητα.
 • Την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων που θα δημιουργήσουν υπεύθυνους και αυτόνομους πολίτες της ψηφιακής εποχής
 • Την προετοιμασία των μαθητών και φοιτητών για απασχόληση στα ψηφιακά επαγγέλματα του μέλλοντος
 • Την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν την εξέλιξη της ψηφιακής τους ικανότητας (πχ, χρήση και αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασίας, καινοτομία και δημιουργικότητα, ασφάλεια στο διαδίκτυο, αξιολόγηση της πληροφορίας, κλπ)
 • Την επικαιροποίηση γνώσεων των καθηγητών Πληροφορικής σε νέες τεχνολογίες

Αναλυτικά όλες οι προτεινόμενες δράσεις του Οργανισμού αναφορικά με τις ψηφιακές δεξιότητες βρίσκονται εδώ.
H ελληνική ομάδα OsteoΜentor στους 54 φιναλιστ του Microsoft Imagine Cup 2017

Η ελληνική ομάδα OsteoMentor είναι μια από τις 54 ομάδες από όλο τον κόσμο, που θα διαγωνιστούν στους Παγκόσμιους Τελικούς του φοιτητικού διαγωνισμό καινοτομίας της Microsoft, Imagine Cup 2017. Οι τελικοί του διαγωνισμού Imagine Cup, θα ξεκινήσουν στις 24 Ιουλίου στο Σιάτλ των ΗΠΑ, και θα κορυφωθούν στις 25 Ιουλίου, ενώ οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 27 Ιουλίου. Με αφορμή τα 15 χρόνια εορτασμού του Imagine Cup, το χρηματικό έπαθλο διπλασιάστηκε στα $100,000, το οποίο θα διεκδικήσουν μαζί με τον τίτλο του World Champion, ενώ τους δίνεται η μοναδική ευκαιρία να κερδίσουν μια ιδιωτική συνεδρία mentoring με τον CEO της Microsoft, Satya Nadella.

 

Φέτος, τη χώρα μας εκπροσωπεί η ομάδα OsteoMentor, τα μέλη της οποίας αποτελούν τρεις φοιτητές από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι Ζαφείρης Μπάμπος, Γιώργιος Τσουμαλής και Θεόφιλος Σπύρου, με μέντορα τον Καθηγητή του ίδιου τμήματος κ. Λεόντιο Χατζηλεοντιάδη. Στόχος του OsteoMentor με το οποίο συμμετέχουν στο διαγωνισμό, είναι η υποστήριξη της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με οστεοπόρωση. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη βοήθεια ενός  «εικονικού προπονητή» (virtual coach), ο οποίος θα υποστηρίζεται από επαγγελματίες υγείας, οι ασθενείς με οστεοπόρωση θα έχουν τη δυνατότητα να  λαμβάνουν συμβουλές σωστής διατροφής και άσκησης, με βάση την κατάσταση υγείας και τη φαρμακευτική αγωγή τους. Επιπλέον, μέσω μιας εφαρμογής στο έξυπνο τηλέφωνο φιλικής προς το χρήστη, η οποία υποστηρίζει αλληλεπιδράσεις φυσικής ομιλίας, λειτουργίες συναισθηματικής ευφυίας, κοινωνικοποίησης, και εμπειρίες μεικτής πραγματικότητας (σύνδεση της πραγματικότητας με εικονικά και προσαυξημένα περιβάλλοντα), ο OsteoMentor θα προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε ασθενή και θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του με προσωποποιημένη και καινοτόμα υποστήριξη κάθε φορά που τη χρειάζεται. Επίσης, στόχος είναι η δημιουργία μιας κοινότητας ασθενών που θα χρησιμοποιούν τον «εικονικό προπονητή», τα δεδομένα των οποίων θα αποθηκεύονται στο cloud μέσω έξυπνων και ΙοΤ συσκευών και θα χρησιμοποιούνται για τη συνεχή βελτίωση της εφαρμογής.

 

Όπως δήλωσαν τα μέλη της ομάδας OsteoMentor «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η αρχική ιδέα μας φτάνει σε τόσο υψηλό επίπεδο προβολής μέσω του Imagine Cup, δίνοντάς μας την ευκαιρία να εκπροσωπήσουμε επάξια τη χώρα μας σε έναν τόσο σημαντικό διεθνή διαγωνισμό. Η προσπάθειά μας εδώ και ένα χρόνο, να βοηθήσουμε τους ασθενείς με οστεοπόρωση με έναν καινοτόμο και προσωποποιημένο τρόπο που ενσωματώνει τις γνώσεις μας από το τμήμα μας, τη δημιουργικότητά μας και τις εμπειρίες μας από τους ίδιους τους ασθενείς, μας γεμίζει με αισιοδοξία για μια επιτυχή συμμετοχή, με πολύ ενδιαφέρουσες εμπειρίες για την υπόλοιπη ζωή μας.»

 

 

Όπως δήλωσε ο Φώτης Δραγανίδης, Διευθυντής Τεχνολογίας για τη Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας «Ο διαγωνισμός Imagine Cup αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της Microsoft η οποία έχει ως στόχο την ανάπτυξη και την στήριξη της νέας γενιάς. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός πως, για ακόμα μια χρονιά, οι συμμετοχές στον ελληνικό τελικό ήταν πολύ υψηλού επιπέδου, και στόχος μας είναι να αποτελέσουν έμπνευση για όλους. Είμαστε περήφανοι για την OsteoMentor καθώς έχει την προοπτική να βελτιώσει σημαντικά τις ζωές ασθενών με οστεοπόρωση και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.»
Συνάντηση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών με τον Ειδικό Γραμματέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Πραγματοποιήθηκε εχθές συνάντηση μεταξύ του Ειδικού Γραμματέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, κ. Αντώνη Βορλόου και στελεχών του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ).

Σκοπός της συνάντησης, ήταν η ενημέρωση για τα πλεονεκτήματα υιοθέτησης των ανοιχτών τεχνολογιών στην κοινωνική οικονομία από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας(Κ.ΑΛ.Ο).

Τα έργα Ανοιχτών Τεχνολογιών (λογισμικό, υλικό και περιεχόμενο) είναι μια εξαιρετικά σημαντική αναπτυξιακή και κοινωνική δραστηριότητα, με ισχυρά χαρακτηριστικά εξωστρέφειας και προστιθέμενης αξίας για την κοινωνική οικονομία. Συνεισφέρουν σημαντικά στην μείωση του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στην αύξηση των θέσεων απασχόλησης για εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και στην τόνωση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης και την ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων.

Οι Ανοιχτές Τεχνολογίες ευνοούν τη διαφάνεια, τη συμμετοχή και την ελευθερία των πολιτών, των φορολογουμένων και των χρηστών μιας και έχουν το πλεονέκτημα της:

 • Κοινής χρήσης πόρων: Οι ανοιχτές τεχνολογίες δημιουργούν συλλογικά προϊόντα και μοντέλα που προσαρμόζονται και αναπαράγονται ελεύθερα χωρίς σημαντικό πρόσθετο κόστος
 • Προστιθέμενης αξίας: Τα έργα ανοιχτών τεχνολογιών είναι έργα που παραμένουν ελεύθερα διαθέσιμα στην κοινότητα και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να τροποποιηθούν χωρίς περιορισμούς.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η διεθνής και τοπική εμπειρία σε υπάρχουσες και δοκιμασμένες λύσεις ανοιχτών τεχνολογιών για όλες τις κατηγορίες φορέων Κ.ΑΛ.Ο (πολιτισμού, ένταξης, τοπικής και παραδοσιακής παραγωγής, βελτίωσης περιβάλλοντος και νέων μορφών ενέργειας). Ακόμα, παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες συνεισφοράς του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών και των μελών του στην υιοθέτηση από φορείς Κ.ΑΛ.Ο καινοτόμων ανοιχτών τεχνολογιών καθώς και στην διασύνδεση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με την ακαδημαϊκή-ερευνητική κοινότητα.