Εκλογές στην Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας τον Νοέμβριο

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.), καλεί όλα τα τακτικά μέλη της να λάβουν μέρος στις εκλογές οργάνων της που θα πραγματοποιηθούν στις 11-12 Νοεμβρίου 2017.

Οι εκλογές αφορούν στην ανάδειξη των νέων οργάνων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του ΔΣ, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Δεοντολογίας, σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρα 32-38) και τον Εσωτερικό Κανονισμό (άρθρο 42).

Δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα οικονομικώς ενήμερα τακτικά μέλη για το 2016 (μέχρι και 31/12/2016). Η εκλογική διαδικασία θα είναι ηλεκτρονική, όπως ακριβώς και στις προηγούμενες εκλογές (2015) όπου εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, με απόλυτη επιτυχία.

Οι λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας, καθώς και της υποβολής υποψηφιοτήτων, θα καθοριστούν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της στη Γενική Συνέλευση (Νοέμβριο), η οποία και θα ενημερώσει όλα τα μέλη με δικαίωμα ψήφου/εκλογής.

Οτιδήποτε μας αφορά ως επιστήμονες και ως επαγγελματίες, κάθε κακώς κείμενο στον κλάδο μας, κάθε παράλειψη και αδικία, όλα εξαρτώνται από εμάς. Είναι στο χέρι μας να τα αλλάξουμε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας
URL: http://www.epe.org.gr , mailto:info<στο>epe.org.gr