2310716172 info@greekinformatics.gr

ΕΠΕ: Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια ΙΕΚ

GreekInformatics Εκπαίδευση ΕΠΕ: Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια ΙΕΚ

Εκπαίδευση

ΕΠΕ: Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια ΙΕΚ

image_pdfimage_print

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας έστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας αναφέροντας τις παρατηρήσεις της για τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η ΕΠΕ επισημαίνει:


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

στις 29 Αυγούστου 2016 εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς η απόφαση με αρ. πρωτ. Κ1/122418 και θέμα «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193)». Δυστυχώς με την απόφαση αυτή δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα όσον αφορά στην επιλογή των καταλληλότερων εκπαιδευτών και στην ισότιμη μεταχείριση των υποψηφίων εκπαιδευτών με βάση τα προσόντα τους. Συγκεκριμένα:

 1. Στην ενότητα Α όπου ορίζεται η μοριοδότηση των εκπαιδευτών, στην υποενότητα 4 «ΆΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» συνεχίζει να υπάρχει η μοριοδότηση Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ με 3 μόρια για την οποία δεν μοριοδοτούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 με επίκληση του ν. 4327/2015. Η συγκεκριμένη μοριοδότηση πέρα από τα σημαντικά προβλήματα που δημιουργεί σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Διευθυντών, όπως σας έχουμε και προσφάτως ενημερώσει με το από 7/5/2016 έγγραφο με θέμα «Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» (http://tinyurl.com/jmvw8z9), προκαλεί και ένα σύνολο άλλων προβλημάτων στην επιλογή των υποψηφίων εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. και Δ.Σ.Ε.Κ. καθώς:
   1. Ενώ γίνεται επίκληση στο άρθρο 19, παρ. στ, του ν. 4327/2015, για τη μη μοριοδότηση των καθηγητών ΠΕ19-20, στην απόφαση δίνονται 3 μόρια ενώ στο ίδιο άρθρο του νόμου δίνονται 1,5 μόρια.
   2. Η επιλογή των 3 μορίων είναι εντελώς αυθαίρετη και καθιστά ισοδύναμα σε μοριοδότηση ένα πιστοποιητικό, που απαιτεί λίγους μήνες για την απόκτησή του, με 3 πλήρη έτη επαγγελματικής ή διδακτικής εμπειρίας ή σχεδόν ισότιμο με ένα μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο της ειδικότητας.
   3. Το άρθρο 19 του ν. 4327/2015 αναφέρεται στην αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών που γίνονται μόνο από καθηγητές ενώ στην συγκεκριμένη απόφαση μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικές στρεβλώσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για δύο υποψηφίους εκπαιδευτές που ο ένας είναι διορισμένος εκπαιδευτικός ΠΕ19-20 και ο άλλος είναι ιδιωτικός υπάλληλος ή άνεργος ή μη εκπαιδευτικός δημόσιος υπάλληλος κ.ο.κ. και κατέχουν το ίδιο πτυχίο πληροφορικής, ο πρώτος δεν παίρνει τα μόρια ενώ ο δεύτερος τα παίρνει.
 1. Σε μία εποχή με τεράστια ανεργία και έντονο το πρόβλημα της μετανάστευσης των νέων επιστημόνων, με τη φετινή απόφαση επιλέγεται η σημαντικά μικρότερη μοριοδότηση των ανέργων. Στην περσινή απόφαση (Κ1/160984/13-10-2015) οι άνεργοι μοριοδοτούνταν με συγκεκριμένο αριθμό μορίων, σε συνάρτηση με το διάστημα ανεργίας τους, ενώ στη φετινή επιλέγεται η μοριοδότησή τους με ποσοστό επί των μορίων τους. Όμως ο συγκεκριμένος τρόπος μοριοδότησης, ακόμα και με τη συγκέντρωση του μέγιστου αριθμού μορίων από έναν υποψήφιο που είναι άνεργος, οδηγεί στο να πάρει περίπου το ένα τέταρτο των μορίων που έπαιρνε με την περσινή απόφαση.
 2. Στην ενότητα Γ στην παράγραφο 7 καθορίζεται ότι οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος των αξιολογικών πινάκων. Η απόφαση αυτή ουσιαστικά αποκλείει από την επιλογή τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι είναιενεργοί εργαζόμενοι όπως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι,αυτή η απόφαση αποτελεί άνιση και άδικη μεταχείριση, είναι νομικά έωλη και προκαλεί προβλήματα και στην επιλογή των καταλληλότερων εκπαιδευτών αφού από κάθε πίνακα κατάταξης αντί για έναν δημόσιο υπάλληλο με υψηλά προσόντα και εμπειρία θα επιλεγεί οποιοσδήποτε ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιωτικός υπάλληλος, ακόμα και πολύ χαμηλότερων προσόντων. Μάλιστα δημιουργείται και πρόβλημα στη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) αφού ο υπεύθυνος καθηγητής του Ε.Κ. που επιλέγεται ως εκπαιδευτής όταν χρησιμοποιείται εργαστήριο του Ε.Κ. είναι δημόσιος υπάλληλος.

Για την ομαλή διεξαγωγή της επιλογής των υποψηφίων εκπαιδευτών, διασφαλίζοντας τους καταλληλότερους εκπαιδευτικούς και αποφεύγοντας την άδικη και άνιση μεταχείριση μεταξύ των υποψηφίων ζητάμε:

 1. Την αφαίρεση της μοριοδότησης της ενότητας Α, υποενότητας 4, κατηγορίας 4.3 για τις γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Όπως έχουμε εξηγήσει και σε προηγούμενη αλληλογραφία μαζί σας, οι συγκεκριμένες γνώσεις πρέπει να αποτελούν απαραίτητο προσόν και να μην μοριοδοτούνται.
 2. Τη μεγαλύτερη μοριοδότηση των ανέργων.
 3. Την αφαίρεση της αναφοράς στους δημόσιους υπαλλήλους στην παράγραφο 7 της ενότητας Γ.

Για να είναι δυνατή η επιλογή των καταλληλότερων εκπαιδευτών θα μπορούσε να εξεταστεί και η δυνατότητα επιλογής των εκπαιδευτών καθορίζοντας μοριοδοτούμενα προσόντα και ανά μάθημα και όχι μόνο ανά ειδικότητα. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να αποφευχθούν στρεβλώσεις όπως το να παίρνει μαθήματα, στα οποία δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις αλλά και εμπειρία, ένας εκπαιδευτής που συγκεντρώνει υψηλό αριθμό μορίων στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ειδικότητες της Πληροφορικής έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας και οφείλουν να παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο σπουδών που απαιτεί τόσο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και υλικοτεχνική υποδομή. Δυστυχώς όμως σε πολλές περιπτώσεις ο υπάρχων εργαστηριακός υλικοτεχνικός εξοπλισμός στα Δ.Ι.Ε.Κ., Δ.Σ.Ε.Κ. και Ε.Κ. δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών των ειδικοτήτων πληροφορικής. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τις απαιτήσεις που θέτουν τα σύγχρονα περιβάλλοντα ανάπτυξης παιχνιδιών καθώς και οι εφαρμογές για την επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό να μεριμνήσετε ώστε να διαφυλαχθεί αυτό το υψηλό επίπεδο σπουδών τόσο με την επιλογή εκπαιδευτών που κατέχουν βασικό πτυχίο Πληροφορικής, έχουν αυξημένα προσόντα και είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων, όσο και με την ύπαρξη του αντίστοιχου εργαστηριακού εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των μαθημάτων.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος αναμένει την άμεση ανταπόκρισή σας και είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε εξήγηση ή επιπλέον τεκμηρίωση χρειαστεί.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Εργασιακού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

URL: http://www.epe.org.gr/, mailto: info<στο>epe.org.gr

Νικόλαος Κατσάλης (katsalis<στο>sch.gr)

Φώτης Αλεξάκος (falexakos<στο>hol.gr)


Αρχεία:L16-0912-01V4.pdf

Δείτε την ανακοίνωση της ΕΠΕ εδώ

image_pdfimage_print

Tagged