Η Intracom Telecom Παρουσιάζει Ενοποιημένη IoT Λύση Διαχείρισης Πόρων Για «Έξυπνες Πόλεις»

H Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων, ανακοίνωσε σήμερα τη διάθεση ενοποιημένης λύσης Internet of Things (IoT) για τη διαχείριση και δημιουργία εσόδων για φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα. Η εταιρία θα παρουσιάζει τη λύση της κατά τη διάρκεια της έκθεσης Mobile World Congress στη Βαρκελώνη (27 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2017) και συγκεκριμένα στο εκθεσιακό της περίπτερο 7Β54.

Η λύση στοχεύει στη δημιουργία μίας αμφίδρομης σχέσης μεταξύ του διαχειριστή της πόλης και των πολιτών, με την ομαλή ενσωμάτωση διαφόρων λύσεων συμπεριλαμβανομένης της έξυπνης διαχείρισης στάθμευσης, του έξυπνου φωτισμού, της έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων αλλά και της παρακολούθησης του περιβαλλοντολογικού θορύβου. Η IoT πλατφόρμα της Intracom Telecom αξιοποιεί μία σειρά από IoT εργαλεία και ελεύθερα API’s επιτρέποντας την επικοινωνία μεταξύ ενός μεγάλου εύρους  αισθητήρων και συσκευών για την απρόσκοπτη διαχείριση και αξιοποίηση πολλαπλών υπηρεσιών. Η πλατφόρμα διατίθεται με ένα ενιαίο περιβάλλον ελέγχου και διαχείρισης το οποίο παρέχει συγκεντρωτική πληροφορία για πλήθος έξυπνων αισθητήρων επιτρέποντας τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης και της χρήσης όλων των πόρων, την αναγνώριση τυχόν εσφαλμένων καταστάσεων καθώς και την αυτοματοποίηση και εξορθολογισμό των διαδικασιών. Ο κ. Νίκος Βελέντζας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του τομέα Υπηρεσιών της Intracom Telecom, σχολίασε: «Έχουμε αναπτύξει μια λύση «Smart City» η οποία δίνει τη δυνατότητα στους δήμους, τους παρόχους υπηρεσιών και τις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν το όραμα της έξυπνης και διασυνδεδεμένης πόλης και να αναπτύξουν την πόλη του μέλλοντος. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες που θα βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών και την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων της πόλης με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών».