2310716172 info@greekinformatics.gr

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

GreekInformatics Internet, Software Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Internet Software

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

image_pdfimage_print

Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα μοντέλα και υπηρεσίες δεδομένων, καθώς και πλατφόρμα, εφαρμογές και υποδομή

Η Oracle ανακοίνωσε έναν αριθμό καινοτομιών στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων οι οποίες δίνουν στους οργανισμούς μια ενοποιημένη και ολοκληρωμένη σουίτα υπηρεσιών Cloud για να αποκομίσουν αξία από τα δεδομένα τους. Οι νέες υπηρεσίες Oracle Cloud δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μετασχηματίσουν θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο παράγουν αξιοποιήσιμες πληροφορίες από ανθρώπους, αλγόριθμους, διαδικασίες και μηχανήματα και να τις μεταβιβάσουν στους χρήστες τους με εύχρηστες οπτικοποιήσεις, δημιουργικές περιγραφές και προγνωστικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα μοντέλα και μεθόδους προσαρμοζόμενης εκμάθησης.

Το Oracle Analytics Cloud, η μοναδική ολοκληρωμένη λύση στον κλάδο για ανάλυση επιχειρηματικών πληροφοριών , περιλαμβάνει μια υψηλής απόδοσης υποδομή αναλυτικής επεξεργασίας υπό κλίμακα. Επίσης, μια ευρεία σουίτα εργαλείων για προετοιμασία των δεδομένων, εντοπισμό, οπτικοποίηση και συνεργασία, μια προδιαμορφωμένη σουίτα με μοντέλα μηχανικής εκμάθησης για συγκεκριμένους τομείς, έτοιμους κύριους δείκτες απόδοσης (KPI) της ανάλυσης με βάση βέλτιστες πρακτικές για τη λειτουργία της επιχείρησής σας, καθώς και καλά οργανωμένα σετ δημόσιων δεδομένων μεγάλης κλίμακας σχεδιασμένα για εργαλεία ανάλυσης.

Ο Dan Vesset, Group Vice President, Analytics and Information Management, IDC, δήλωσε: «Οι υλοποιήσεις λογισμικού ανάλυσης επιχειρηματικών πληροφοριών σε περιβάλλοντα public Cloud βρίσκονται ακόμα σε σχετικά πρώιμα στάδια υιοθέτησης. Ωστόσο, η αγορά για υλοποιήσεις Cloud αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό πενταπλάσιο από ό,τι σε περιβάλλοντα on premises και με άλλες μεθόδους υλοποίησης. Το Oracle Analytics Cloud υιοθετεί την αναδυόμενη υβριδική αρχιτεκτονική διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, παρέχει self-service πρόσβαση σε δεδομένα και ανάλυση και θα ενσωματώσει γνωστικές λειτουργίες/τεχνητή νοημοσύνη (AI). Αυτές οι δυνατότητες φέρνουν την εταιρεία σε ιδανική θέση για να αξιοποιήσει αυτήν την ευκαιρία της αγοράς.»

Η Oracle είναι η μοναδική εταιρεία που ενοποιεί όλα τα στοιχεία μια σύγχρονη υποδομής ανάλυσης δεδομένων, στα οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Υψηλής απόδοσης υποδομή για ανάλυση δεδομένων υπό κλίμακα

Η Oracle παρέχει ένα πλήρες σύνολο υπηρεσιών υποδομής με ιδιαίτερα υψηλή απόδοση και ευέλικτη επεκτασιμότητα, που είναι σχεδιασμένες για επεξεργασία ανάλυσης επί δεδομένων διάφορων τύπων, μορφών και ταχυτήτων:

 • Υποδομή: υπεραποτελεσματική υποδομή υπολογισμού και αποθήκευσης τμημάτων και αντικειμένων σε περιβάλλον Cloud, που προσφέρει την καλύτερη απόδοση και επεκτασιμότητα για αναλυτική επεξεργασία.
 • Ευέλικτη πλατφόρμα εργαλείων ανάλυσης: η ευελιξία χρήσης Hadoop, Spark και ροών δεδομένων με χρήση Kafka επιτρέπει στους πελάτες να δημιουργούν ευέλικτα clusters για επεξεργασία δεδομένων με MapReduce και Spark.
 • Ευέλικτη αποθήκευση δεδομένων: περιλαμβάνει υψηλής απόδοσης αποθήκευση αντικειμένων, HDFS, Oracle Database και μηχανές κλειδιού-τιμής/NoSQL.
 • Έξυπνες επιλογές για απορρόφηση δεδομένων: περιλαμβάνει ροές για υψηλής ταχύτητας δεδομένα πραγματικού χρόνου και συμβάντων, καθώς και για αναπαραγωγή μεγάλων όγκων δεδομένων μεταξύ διαφόρων προελεύσεων.

Πανίσχυρες δυνατότητες για προετοιμασία δεδομένων, εντοπισμό, οπτικοποίηση και συνεργασία

Με βάση την υψηλής απόδοσης υποδομή ανάλυσης, η Oracle παρέχει μια πλήρη σουίτα εργαλείων με τα οποία κάθε χρήστης στην επιχείρηση μπορεί να παράγει αξιοποιήσιμες πληροφορίες και να τις μοιράζεται:

 • Προετοιμασία δεδομένων για απορρόφηση, δημιουργία προφίλ και εκκαθάριση με χρήση μιας ποικιλίας αλγόριθμων.
 • Η ροή δεδομένων επιτρέπει στους συντονιστές δεδομένων να προετοιμάζουν, να μετασχηματίζουν και να συγκεντρώνουν δεδομένα και, έπειτα, να εκτελούν μοντέλα μηχανικής εκμάθησης υπό κλίμακα.
 • Ο εντοπισμός δεδομένων διευκολύνει τους ειδικούς σε επιμέρους θέματα να συνεργάζονται με ομάδες που δραστηριοποιούνται στην επιστήμη των δεδομένων, αναμιγνύοντας έξυπνη ανάλυση υπό κλίμακα, μηχανική εκμάθηση και στατιστική μοντελοποίηση.
 • Η οπτικοποίηση δεδομένων δίνει σε όλους τη δυνατότητα να οπτικοποιούν οποιαδήποτε στοιχεία και να αντλούν αξιοποιήσιμες πληροφορίες σε οποιαδήποτε συσκευή, σε περιβάλλον on premises ή στο cloud.
 • Τα περιβάλλοντα διεπαφής που βασίζονται στα δεδομένα επιτρέπουν στους προγραμματιστές εφαρμογών να επεκτείνουν, να προσαρμόζουν και να ενσωματώνουν εμπλουτισμένες εμπειρίες ανάλυσης στη ροή των εφαρμογών τους.

Προδιαμορφωμένα μοντέλα ανάλυσης και μηχανικής εκμάθησης

Η διάδοση της ευφυΐας σε όλο το εύρος της εταιρείας απαιτεί να γνωρίζουμε τους σωστούς δείκτες μέτρησης και να έχουμε καθοδήγηση για να κατανοήσουμε αυτούς τους δείκτες μέτρησης σε κάθε διάσταση της επιχείρησης. Σε αντίθεση με άλλους προμηθευτές που παρέχουν πλατφόρμες χωρίς δεδομένα ή εξειδίκευση, ή παρέχουν μόνο μια λύση τεχνητής νοημοσύνης, η Oracle παρέχει δεδομένα, ευφυΐα και εξειδίκευση μαζί. Εδώ περιλαμβάνεται αναλυτική εξειδίκευση ισοδύναμη με εκατοντάδες ανθρωπο-έτη, προσαρμοσμένη σε πολλαπλούς κλάδους και επιχειρηματικές λειτουργίες, ενσωματωμένη σε βασικές εφαρμογές και επεκτάσιμη μέσω μιας πλατφόρμας ανάλυσης που βασίζεται στο cloud:

 • Περισσότεροι από 8.000 κύριοι δείκτες απόδοσης (KPI) με βάση βέλτιστες πρακτικές για ρόλους σε διάφορες επιχειρηματικές λειτουργίες, όπως πωλήσεις, marketing, εξυπηρέτηση, χρηματοοικονομικά, ανθρώπινο δυναμικό και εφοδιαστική αλυσίδα.
 • Βελτιστοποιημένες λύσεις με προδιαμορφωμένα εργαλεία ανάλυσης για το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο λύσεων για συγκεκριμένους κλάδους, όπως τηλεπικοινωνίες, κατασκευές και τεχνολογία, εκπαίδευση, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, επιστήμες υγείας, φιλοξενία και εστίαση, βιομηχανία, λιανικό εμπόριο και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.
 • Έξυπνες εφαρμογές που προσαρμόζονται με βάση προδιαμορφωμένους αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, για να δίνουν έξυπνες προβλέψεις και συστάσεις.
 • Εξειδικευμένες κλαδικές εφαρμογές για τομείς όπως παρακολούθηση παγίων, παρακολούθηση βιομηχανικής παραγωγής και συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείριση στόλου και συνδεδεμένοι εργαζόμενοι.
 • Κοινότητα συνεργασίας Oracle Cloud όπου οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται εργαλεία και εξειδίκευση ανάλυσης ανταλλάσσοντας μοντέλα δεδομένων, λύσεις μηχανικής εκμάθησης και αλγόριθμους.

Προδιαμορφωμένα καλά οργανωμένα σετ δεδομένων για ενίσχυση της ανάλυσης

Για πιο αποδοτικό marketing, πωλήσεις, e-commerce και εξυπηρέτηση πελατών, η Oracle προσφέρει επίσης προδιαμορφωμένα καλά οργανωμένα σετ δεδομένα για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιχειρηματικών διαδικασιών και περισσότερο στοχευμένη ανάλυση.

 • Oracle Data Cloud: η μεγαλύτερη αγορά δεδομένων παγκοσμίως, συγκεντρώνει και κανονικοποιεί έξυπνα τα δεδομένα μέσα από περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια διεθνή προφίλ καταναλωτών, με πάνω από 45.000 διαφορετικές διαστάσεις από 1.500 παρόχους. Αυτή η πρωτοποριακή αγορά δεδομένων παρέχει στις εταιρείες εις βάθος πληροφόρηση για τους πελάτες και τους δυνητικούς πελάτες τους και μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα από μια σουίτα προσαρμοζόμενων έξυπνων εφαρμογών με βάση μοντέλα εις βάθος εκμάθησης που λειτουργούν σε επίπεδο web, ώστε να μάθουν για τους χρήστες και τις συμπεριφορές τους.

Ο Thomas Kurian, President, Product Development, Oracle, δήλωσε: «Ο ανταγωνισμός στο cloud αλλάζει. Οι οικονομικά προσιτοί πόροι υπολογιστικών και αποθηκευτικών συστημάτων είναι σημαντικοί, αλλά αυτό που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού είναι η δημιουργία επιχειρηματικής αξίας μέσω της καλύτερης διορατικότητας. Μόνο η Oracle συνδέει όλα τα δεδομένα, τις τεχνολογίες και την εξειδίκευση ώστε να προσφέρει αυτήν την αξία στους πελάτες μας. Τόσο απλά.»

image_pdfimage_print

Tagged