ΠΕΚΑΠ-Πρόγραμμα Υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών στις Τ.Π.Ε.

Με αφορμή ερωτήματα και αιτήματα μελών μας σχετικά με το Πρόγραμμα
Υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του ΚΠπ,
που υλοποιείται από την αρχή του νέου έτους, η Π.Ε.ΚΑ.Π.
υπενθυμίζει ότι έχει καταθέσει της προτάσεις της στο Υπουργείο Παιδείας από τον
προηγούμενο Ιούλιο (ΑΠ
08/04-07-2018
)
. Βασικές θέσεις
της Ένωσής μας αποτελούν:

 • η θέσπιση ενός Κρατικού πιστοποιητικού γνώσεων
  και δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ,
 • η κατάλληλη και συστηματική προετοιμασία των
  μαθητών για το πιστοποιητικό, μέσω της διδασκαλίας προαιρετικών
  μαθημάτων εκτός ωρολογίου προγράμματος, από Καθηγητές Πληροφορικής.
 • η εφαρμογή του Προγράμματος Υποστήριξης από το
  σχολικό έτος 2019-2020 και για μαθητές που θα φοιτήσουν στη Β’ τάξη Γυμνασίου
  και
 • η παροχή της δυνατότητας και
  σε μόνιμους εκπαιδευτικούς ΠΕ86, που επιθυμούν, να συμπληρώνουν το διδακτικό
  τους ωράριο με διδασκαλία του σχετικού Προγράμματος.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.
πρόκειται να αποτιμήσει τη λειτουργία του και να καταθέσει ολοκληρωμένο κείμενο
με παρατηρήσεις και προτάσεις στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων &
Οργάνωσης Δ.Ε., με μοναδικό στόχο τη
βελτίωσή του.
Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να συνδράμουν, μπορούν να
αποστείλουν τις ιδέες και τους προβληματισμούς τους στο pekap@pekap.gr, έως τις 31/5/2019.

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.

Δείτε την ανακοίνωση της ΠΕΚΑΠ εδώ