Συνεργασία του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ με το OW2 Consortium

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ  στο πλαίσιο του στόχου του για την ανάληψη πρωτοβουλιών για συνεχή δυναμική προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, συμμετέχει ως συνεργαζόμενος οργανισμός  (Associate Partner) στο OW2 Consortium. 

Tο OW2 Consortium είναι μια ανεξάρτητη, παγκόσμια κοινότητα λογισμικού ανοιχτού κώδικα, που έχει ως στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη του λογισμικού ανοιχτού κώδικα και ενδιάμεσων εφαρμογών λογισμικού (middleware) για επιχειρήσεις και να προωθήσει ένα ζωντανό οικοσύστημα αποτελούμενο από τις κοινότητες των προγραμματιστών ανοιχτού κώδικα και τις επιχειρήσεις.

Το OW2 Consortium αναπτύσσει και συντηρεί δεκάδες εφαρμογές ανοιχτού κώδικα που απευθύνονται στην επιχειρηματική αγορά. Τα έργα OW2 στοχεύουν στη διευκόλυνση της ανάπτυξης και της διαχείρισης των κατανεμημένων εφαρμογών, με έμφαση στο ανοιχτό λογισμικό middleware και στα σχετικά εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης.

Ανάμεσα στα μέλη και τους συνεργαζόμενους οργανισμούς του OW2 Consortium βρίσκονται εταιρίες όπως η Orange και η  Airbus και οργανισμοί όπως το Open Source Initiative, το ADULLACT και το Eclipse Foundation