Αναζήτηση συνεργάτη για το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ

To  Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης έργου, αναζητεί:

  • Διαχειριστή συστημάτων Linux/Unix

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 19/09/2016.

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.