Νέα Υπηρεσία «Bank Sync» από τη UNISOFT
Διαθέσιμη η νέα έκδοση της εφαρμογής Atlantis Entry Payroll III

Η νέα έκδοση της εφαρμογής Atlantis Entry Payroll III (6.2.228.1) είναι διαθέσιμη.
Πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες και τις βελτιώσεις της έκδοσης μπορείτε να βρείτε εδώ .

Η νέα έκδοση είναι διαθέσιμη:

Η νέα έκδοση της εφαρμογής Atlantis Payroll III (6.2.228.1) είναι διαθέσιμη.
Πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες και τις βελτιώσεις της έκδοσης μπορείτε να βρείτε εδώ .

Η νέα έκδοση είναι διαθέσιμη:

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για τις νέες καταχωρίσεις των e-Services μέσω της υπηρεσίας e-Contact. Εκεί μπορείτε να δηλώσετε το όνομα και το e-mail σας, ώστε να λαμβάνετε αυτόματη ενημέρωση κάθε φορά που γίνεται μια νέα προσθήκη στην ενότητα των e-Services που σας ενδιαφέρει (πχ. Νέες εκδόσεις, Υποστήριξη κλπ). Η πρόσβαση στην υπηρεσία e-Contact είναι δυνατή από το μενού Βοήθεια της εφαρμογής σας (ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Atlantis Entry, Atlantis) ή κάνοντας κλικ εδώ .
Ολοκληρώθηκε η 1η φάση αύξησης Μ.Κ. της UNISOFT

Τον Οκτώβριο του 2016, η νέα διοίκηση της UNISOFT σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες, σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρίας, το οποίο περιλαμβάνει αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης, ριζική μείωση του δανεισμού, είσοδο νέων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο και παρουσίαση νέων εφαρμογών.

Την 7η Ιουλίου 2017 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του σχεδίου, η οποία περιλάμβανε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 608.820€, τον ορισμό από τους νέους μετόχους των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, την αναδιάρθρωση των διευθυντικών στελεχών και τέλος, τη μεταφορά της έδρας της εταιρίας σε νέα κτίρια στη Μεταμόρφωση Αττικής.

Το μετοχικό κεφάλαιο της UNISOFT, πριν από την ανωτέρω αύξηση, ανέρχονταν στο ποσό των 300.000€, αποτελούμενο από 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 60€ έκαστη, ενώ μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 908.820€, αποτελούμενο από 15.147 μετοχές ονομαστικής αξίας 60€ έκαστη. Διαμορφώνοντας την μετοχική σύνθεση της UNISOFT ως εξής: Πιστώτριες Τράπεζες 67,0% και Altec Holding 33,0%.

Την 31η Ιουλίου 2017 ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση του σχεδίου ανασυγκρότησης, κατά την οποία αποφασίστηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της UNISOFT Α.Ε. κατά το ποσό των 5.000.000€, με την ολοκλήρωση της οποίας, η μετοχική σύνθεση θα διαμορφωθεί ως εξής: Πιστώτριες Τράπεζες 98,1% και Altec Holding 1,9%.

Παράλληλα, υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και των πιστωτριών τραπεζών για ριζική αναδιάρθρωση (μείωση) του τραπεζικού δανεισμού στο ποσό των 7.500.000€ με 10ετή περίοδο αποπληρωμής και αποφασίστηκε να ανοίξει από τους συμβούλους της εταιρίας, η διαδικασία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών από όσους υποψήφιους επενδυτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να εισέλθουν στο μετοχικό κεφάλαιο της UNISOFT.

Τέλος, εντός του φθινοπώρου, αναμένεται να ολοκληρωθεί και η τρίτη φάση του σχεδίου ανασυγκρότησης, με τηνεπίσημη παρουσίαση της νέας εφαρμογής CAPITAL B.O.S., ενός Συστήματος Βελτιστοποίησης Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Business Optimization System), που αποτελεί την πρώτη από μια σειρά νέων εφαρμογών που αναπτύσσονται από τη UNISOFT, με τη χρήση της νέας πλατφόρμας ανάπτυξης εφαρμογών B.O.S.

Οι εφαρμογές που σχεδιάζονται με τη χρήση της πλατφόρμας ανάπτυξης εφαρμογών B.O.S. χρησιμοποιούν τα πλέον σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού, ενσωματώνουν πλήρως όλες τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και είναι σχεδιασμένες για να βελτιστοποιούν τις λειτουργίες κάθε επιχείρησης και όχι απλώς να διαχειρίζονται τους εταιρικούς πόρους.

Με την ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, η νέα UNISOFT θα αποτελεί την πλέον σύγχρονη και υγιή ελληνική εταιρία πληροφορικής, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη σας και για τα επόμενα χρόνια.
Νέες εκδόσεις για προγράμματα της UNISOFT

Η νέα έκδοση της εφαρμογής Φορολογικά Έντυπα (3.4.94.1) είναι διαθέσιμη.
Πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες και τις βελτιώσεις της έκδοσης μπορείτε να βρείτε εδώ .

Η νέα έκδοση είναι διαθέσιμη:

 

 

Η νέα έκδοση της εφαρμογής Atlantis Entry E.R.P. (1.2.15.1) είναι διαθέσιμη.
Πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες και τις βελτιώσεις της έκδοσης μπορείτε να βρείτε εδώ .

Η νέα έκδοση είναι διαθέσιμη:

 

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για τις νέες καταχωρίσεις των e-Services μέσω της υπηρεσίας e-Contact. Εκεί μπορείτε να δηλώσετε το όνομα και το e-mail σας, ώστε να λαμβάνετε αυτόματη ενημέρωση κάθε φορά που γίνεται μια νέα προσθήκη στην ενότητα των e-Services που σας ενδιαφέρει (πχ. Νέες εκδόσεις, Υποστήριξη κλπ). Η πρόσβαση στην υπηρεσία e-Contact είναι δυνατή από το μενού Βοήθεια της εφαρμογής σας (ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Atlantis Entry, Atlantis) ή κάνοντας κλικ εδώ .

Αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε ηλεκτρονική ενημέρωση για τις νέες εκδόσεις των εφαρμογών σας στο εξής, κάντε κλικ εδώ .
UNISOFT: Νέες αναβαθμίσεις εφαρμογών

Η νέα έκδοση της εφαρμογής Κεφάλαιο E.R.P. (5.01i) είναι διαθέσιμη.
Πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες και τις βελτιώσεις της έκδοσης μπορείτε να βρείτε εδώ .

Η νέα έκδοση είναι διαθέσιμη:

 • Μέσω e-Services / LiveUpdate

 

Η νέα έκδοση της εφαρμογής Φορολογικά Έντυπα (3.4.93.1) είναι διαθέσιμη.
Πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες και τις βελτιώσεις της έκδοσης μπορείτε να βρείτε εδώ .

Η νέα έκδοση είναι διαθέσιμη:

 

Η νέα έκδοση της εφαρμογής Atlantis Entry E.R.P. (1.2.14.2) είναι διαθέσιμη.
Πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες και τις βελτιώσεις της έκδοσης μπορείτε να βρείτε εδώ .

Η νέα έκδοση είναι διαθέσιμη:

 

Η νέα έκδοση της εφαρμογής Atlantis Entry Συμβάσεις και λοιπά δεδομένα μισθοδοσίας (6.2.220.2) είναι διαθέσιμη.
Πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες και τις βελτιώσεις της έκδοσης μπορείτε να βρείτε εδώ .

Η νέα έκδοση είναι διαθέσιμη:

 • Μέσω e-Συγχρονισμού δεδομένων μισθοδοσίας

 

Η νέα έκδοση της εφαρμογής Λογιστική Σουίτα II (1.2.14.2) είναι διαθέσιμη.
Πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες και τις βελτιώσεις της έκδοσης μπορείτε να βρείτε εδώ .

Η νέα έκδοση είναι διαθέσιμη:

 • Μέσω LiveUpdate
 • Μέσω Atlantis Entry Payroll III (6.2.220.2) είναι διαθέσιμη.
  Πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες και τις βελτιώσεις της έκδοσης μπορείτε να βρείτε εδώ .

  Η νέα έκδοση είναι διαθέσιμη:

 • Μέσω LiveUpdate
 • Μέσω Downloads Συνεργατών

 

Η νέα έκδοση της εφαρμογής Atlantis Payroll III (6.2.220.2) είναι διαθέσιμη.
Πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες και τις βελτιώσεις της έκδοσης μπορείτε να βρείτε εδώ .

Η νέα έκδοση είναι διαθέσιμη:

 

Η νέα έκδοση της εφαρμογής Atlantis Payroll III Συμβάσεις και λοιπά δεδομένα μισθοδοσίας (6.2.220.2) είναι διαθέσιμη.
Πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες και τις βελτιώσεις της έκδοσης μπορείτε να βρείτε εδώ .

Η νέα έκδοση είναι διαθέσιμη:

 • Μέσω e-Συγχρονισμού δεδομένων μισθοδοσίας

Επίσης έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για τις νέες καταχωρίσεις των e-Services μέσω της υπηρεσίας e-Contact. Εκεί μπορείτε να δηλώσετε το όνομα και το e-mail σας, ώστε να λαμβάνετε αυτόματη ενημέρωση κάθε φορά που γίνεται μια νέα προσθήκη στην ενότητα των e-Services που σας ενδιαφέρει (πχ. Νέες εκδόσεις, Υποστήριξη κλπ). Η πρόσβαση στην υπηρεσία e-Contact είναι δυνατή από το μενού Βοήθεια της εφαρμογής σας (ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Atlantis Entry, Atlantis) ή κάνοντας κλικ εδώ .
Νέες εκδόσεις προγραμμάτων από την UNISOFT
Το «ATLANTIS E.R.P.» στην SOLGRO ΕΠΕ

Το πληροφοριακό σύστημα «ATLANTIS E.R.P.» της UNISOFT Α.Ε. επέλεξε η τεχνική εταιρεία SOLGRO GROUND ENGINEERING SOLUTIONS ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΠΕ.

Η εταιρεία SOLGRO ΕΠΕ, δραστηριοποιείται από το 2011, στον κλάδο της μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής τεχνικών έργων γενικά, καθώς επίσης και στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου. Διαχειριστής της είναι ο κ. Χριστόδουλος Ψαλλίδας.

Η προμήθεια του «ATLANTIS E.R.P.» καθώς και οι υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης υλοποιήθηκαν από την UNISOFT A.E.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην εμπορική διαδικασία για την παρακολούθηση των έργων ανά φάση κατασκευής, την παρακολούθηση των παγίων, τη σύνταξη λογιστικών αναφορών πλήρως εναρμονισμένων με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.), καθώς και στην πλήρη οικονομική και στατιστική πληροφόρηση της διοίκησης της εταιρίας.

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του «ATLANTIS E.R.P.», η διοίκηση της εταιρείας πλέον είναι σε θέση να έχει σαφή εικόνα για το σύνολο της εμπορικής της δραστηριότητας και να λαμβάνει άμεση και αναλυτική πληροφόρηση, ώστε να αναπτύξει περαιτέρω τα επιχειρηματικά της σχέδια.

Η σημαντική τεχνογνωσία της UNISOFT A.E. στις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής, η χρήση προηγμένων εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας (BI), καθώς και η παροχή υπηρεσιών πιστοποιημένων κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 από στελέχη που διαθέτουν άριστη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία, την τοποθετούν ανάμεσα στους πρωτοπόρους της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας λογισμικού, συνεχίζοντας μια επιτυχημένη πορεία, για περισσότερα από 30 συναπτά έτη.
Το ATLANTIS E.R.P. στην ΔΕΛΦΟΙ Α.Ε.

Το πληροφοριακό σύστημα «ATLANTIS E.R.P.» της UNISOFT Α.Ε. επέλεξε η βιομηχανία τυροκομικών προϊόντων ΔΕΛΦΟΙ Α.Ε., μία από τις σημαντικότερες ελληνικές εταιρίες στον κλάδο της.

Η εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ Α.Ε. διαθέτει σύγχρονο εργοστάσιο στο Μεσολόγγι, μια πιστοποιημένη μονάδα πλήρως καθετοποιημένη που παράγει 7.000 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων σε ετήσια βάση και έχει τη δυνατότητα συσκευασίας 600 τόνων σε μηνιαία βάση.

Εκτός από τη βραβευμένη βαρελίσια φέτα (ΠΟΠ) «Δελφοί», διαθέτει στη γκάμα της προϊόντα υψηλής ποιότητας όπως η Κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ, καθώς και πλήθος άλλων λευκών, κίτρινων και σκληρών τυριών. Παράλληλα η εταιρία παράγει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για λογαριασμό επώνυμων πελατών, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Έντονη είναι και η εξαγωγική της δραστηριότητα σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ με ηγετική θέση στον κλάδο σε χώρες εντός και εκτός Ευρώπης, όπως είναι η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Σουηδία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Αυστραλία.

Η προμήθεια του «ATLANTIS E.R.P.» καθώς και οι υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, επικοινωνίας, θα υλοποιηθούν από την «Advanced Consulting A.E.», εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της UNISOFT A.E., που έχει υλοποιήσει με μεγάλη επιτυχία, πληθώρα μεγάλων και απαιτητικών εγκαταστάσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρόκειται να δοθεί στις εμπορικές και παραγωγικές διαδικασίες, στη μείωση του χρόνου καταχώρισης των δεδομένων και την αποφυγή λαθών, στον αποτελεσματικό προγραμματισμό παραλαβών – παραδόσεων, καθώς και στην πλήρη οικονομική και στατιστική πληροφόρηση της διοίκησης της εταιρίας.

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του «ATLANTIS E.R.P.», η διοίκηση της εταιρείας θα είναι σε θέση να έχει σαφή εικόνα για το σύνολο της εμπορικής της δραστηριότητας καθώς και να λαμβάνει άμεση και αναλυτική πληροφόρηση, ώστε να αναπτύξει περαιτέρω τα επιχειρηματικά της σχέδια.

Η σημαντική τεχνογνωσία της UNISOFT A.E. στις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής, η χρήση προηγμένων εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας (BI) καθώς και η παροχή υπηρεσιών πιστοποιημένων κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 από στελέχη που διαθέτουν άριστη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία, την τοποθετούν ανάμεσα στους πρωτοπόρους της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας λογισμικού, συνεχίζοντας μια επιτυχημένη πορεία, για περισσότερα από 30 συναπτά έτη.
UNISOFT – Η δύναμη στο Software επιστρέφει!!!

Η δύναμη στο software επιστρέφει…

 • Με νέα διοίκηση
 • Έχοντας την πλήρη υποστήριξη των μετόχων της
 • Με εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο
 • Έχοντας στην κατοχή της τις κορυφαίες εφαρμογές λογισμικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P., ATLANTIS E.R.P. και ATLANTIS Entry E.R.P.

…και ξεκινά μια νέα πορεία στην αγορά πληροφορικής της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Από σήμερα, όλα τα δικαιώματα των πελατών που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P., ATLANTIS E.R.P. και ATLANTIS Entry E.R.P. και έχουν ενεργή Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης μεταφέρονται στην UNISOFT A.E.

Σύντομα θα σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις σχετικά με τις υφιστάμενες & τις νέες εφαρμογές μας αλλά και τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας. Σας καλωσορίζουμε στη UNISOFT και σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.unisoft.gr