2310716172 info@greekinformatics.gr

Accenture: Χαμηλός βαθμός ετοιμότητας επιχειρήσεων και κρατών-οικονομιών να υιοθετήσουν και να υποστηρίξουν ψηφιακές πλατφόρμες

GreekInformatics Technology Accenture: Χαμηλός βαθμός ετοιμότητας επιχειρήσεων και κρατών-οικονομιών να υιοθετήσουν και να υποστηρίξουν ψηφιακές πλατφόρμες

Technology

Accenture: Χαμηλός βαθμός ετοιμότητας επιχειρήσεων και κρατών-οικονομιών να υιοθετήσουν και να υποστηρίξουν ψηφιακές πλατφόρμες

image_pdfimage_print

Μολονότι μικρές και πιο «παραδοσιακές» επιχειρήσεις έχουν σήμερα την ευκαιρία να μετασχηματιστούν σε επιτυχημένες ψηφιακές πλατφόρμες, έρευνα της Accenture αποκαλύπτει ότι μόλις το 10% των νεοφυών επιχειρήσεων που εστιάζουν σε επιχειρηματικά μοντέλα ψηφιακής πλατφόρμας θα είναι ανεξάρτητοι επικερδείς οργανισμοί, μέσα στα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με την ανάλυση της Accenture, η Κίνα, η Ινδία και οι ΗΠΑ θα είναι οι ηγέτιδες δυνάμεις του λεγόμενου «platform economy» μέχρι το 2020, ενώ το χάσμα ανάμεσα στα κράτη διαρκώς θα αυξάνει. Για τη γεφύρωση αυτού του χάσματος, η έρευνα υποδεικνύει πέντε «στρατηγικές επιτυχίας» για κράτη και οργανισμούς.

Η έρευνα της Accenture «Five Ways to Win with Digital Platforms» διεξήχθη σε συνεργασία με τη G20 Young Entrepreneurs’ Alliance, και αξιολογεί την ικανότητα δεκαέξι G20 κρατών να υποστηρίξουν τη δυναμική των digital platforms. Η Μ. Βρετανία και η Γερμανία φιγουράρουν (μαζί με τις προαναφερθείσες ηγέτιδες δυνάμεις) στην κορυφή του Accenture Platform Readiness Index, ωστόσο, πολλές αναπτυσσόμενες αγορές και ευρωπαϊκά κράτη βρίσκονται πίσω, καθώς δεν έχουν δημιουργήσει ακόμα τις κατάλληλες επιχειρηματικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

«Κίνα, Ινδία και ΗΠΑ αξιοποιούν τις ψηφιακές πλατφόρμες για να δημιουργήσουν ταχύτατα μεγάλης κλίμακας αγορές. Ωστόσο, πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες κινδυνεύουν να μείνουν εκτός του platform economy. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να συνεργαστούν, ώστε να αντιμετωπίσουν τον κατακερματισμό της ψηφιακής αγοράς και να υποστηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του επιχειρείν και της κατανάλωσης, κάτι που χρειάζονται οι ψηφιακές επιχειρήσεις για να επιτύχουν», δηλώνει ο Paul Daugherty, Chief Technology Officer της Accenture.

Αναφερόμενος στα ευρήματα της έρευνας και επεκτείνοντάς τα στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Accenture στην Ελλάδα, δήλωσε «Οι ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως ηλικίας, κλάδου και μεγέθους, οφείλουν να αξιοποιήσουν τη δεδομένη χρονική συγκυρία προς όφελός τους και να προχωρήσουν άμεσα στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Μέσω αυτού, είναι εφικτή η βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητάς τους καθώς και η σημαντική διεύρυνση της πελατειακής τους βάσης. Η διεθνής εμπειρία της Accenture καταδεικνύει άλλωστε ότι η «αμιγώς» ψηφιακή επιχείρηση ενσωματώνει και τα δύο αυτά πλεονεκτήματα».

Σύμφωνα με την ανάλυση της Accenture, 20 δις δολάρια επενδύθηκαν στις ψηφιακές πλατφόρμες, κατά το διάστημα 2010-2015 σε 1,053 δημόσια κοινοποιημένες συμφωνίες. Παραπάνω από το 50% των επενδύσεων πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στο 2014 και 2015. Η έρευνα επίσης καταδεικνύει ότι η θέση μιας οικονομίας στον Platform Readiness Index συσχετίζεται έντονα με τα επίπεδα δραστηριότητας σε ψηφιακές πλατφόρμες και την επένδυση σε αυτές, σε κάθε μία από τις G20 χώρες.

Η έρευνα προτείνει στις κυβερνήσεις να συνεργαστούν με τους ηγέτες των επιχειρήσεων, ώστε να προωθήσουν μια σειρά πολιτικών, οι οποίες θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις ψηφιακές πλατφόρμες. Συγκεκριμένα, προτείνονται τα εξής:

  1. Έμφαση σε πρότυπα και κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προωθήσουν την εναρμόνιση της νομοθεσίας για ασφάλεια και προστασία δεδομένων και να εξομαλύνουν το θεσμικό πλαίσιο για διασυνοριακές μεταφορές δεδομένων.
  2. Θέσπιση κανονισμών με σημείο αναφοράς τις ψηφιακές πλατφόρμες. Πειραματισμός σε επίπεδο κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα. Για παράδειγμα, η βρετανική FCA επιτρέπει στα start-ups να «τεστάρουν» νέες ιδέες, χωρίς να ενταχθούν πλήρως στις επιταγές του κανονιστικού πλαισίου.
  3. Διευκόλυνση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου. Η εναρμόνιση φόρων και προτύπων, μέτρων προστασίας καταναλωτή, νόμων αθέτησης συμβολαίου και υποδομών logistics είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η eWorld Trade Platform (eWTP), που ξεκίνησε από το B20 China, προωθεί τη συνεργασία σε επίπεδο διεθνούς θεσμικού πλαισίου για την υποστήριξη των μικρομεσαίων οργανισμών.
  4. Επένδυση σε ψηφιακές υποδομές. Για παράδειγμα, η νέα ευρωπαϊκή οδηγία PSD2 για τις υπηρεσίες πληρωμών δίνει τη δυνατότητα στα start-ups να προσεγγίσουν νέους πελάτες και να αναπτύξουν καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα.
  5. Think small, act big”. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εκπαιδεύσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης (όπως το crowdfunding και το peer-to-peer lending), ιδιωτικότητας δεδομένων και προστασίας καταναλωτή. Γενικά, να υποστηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ζώνες ψηφιακής οικονομίας για την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

5 στρατηγικές επιτυχίας

Η Accenture επισημαίνει ότι, μέχρι σήμερα, μόλις το 15% των Fortune 100 εταιρειών έχουν αναπτύξει επιχειρηματικά μοντέλα ψηφιακής πλατφόρμας. Οι επιτυχημένες ψηφιακές πλατφόρμες θα αυξηθούν εκθετικά, καθώς οι μικρές επιχειρήσεις και οι πιο «παραδοσιακοί» κλάδοι θα ακολουθούν το παράδειγμα των οργανισμών που αναπτύχθηκαν από τη «γέννησή» τους ως ψηφιακές πλατφόρμες. Η Accenture εντοπίζει πέντε σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη των digital platforms, οι οποίοι βασίζονται στη χρήση νέων τεχνολογιών για τη δημιουργία αγορών μεγάλης κλίμακας, σε επίπεδο τόσο πελατών όσο και παρόχων υπηρεσιών:

  1. Νέες προτάσεις (proposition). Ανάπτυξη διαφοροποιημένων υπηρεσιών, που εκτείνονται πέρα από το σημείο συναλλαγής και υποστηρίζουν τόσο τους πελάτες από την πλευρά της ζήτησης, όσο και τους παρόχους υπηρεσιών από την πλευρά της προσφοράς.
  2. Εξατομίκευση. Στόχευση των καταναλωτών μέσω προσωποποιημένης προσέγγισης σε όλα τα κανάλια, αξιοποιώντας δεδομένα συμπεριφοράς του πελάτη για την κάλυψη των αναγκών του και την προσφορά ξεχωριστών εμπειριών
  3. Τιμολόγηση. Εφαρμογή νέων μοντέλων τιμολόγησης, όπως pay-as-you-go, ‘freemiums’ και συνδρομές για την ανταπόκριση σε αυξημένη ζήτηση.
  4. Προστασία. Ανάπτυξη της πλατφόρμας έχοντας στο επίκεντρο την εμπιστοσύνη του πελάτη, με τη χρήση τεχνικών πρόληψης και ανταμοιβής καταναλωτών, με στόχο την προσέλκυση νέων πελατών και τη διαφοροποίηση της πλατφόρμας.
  5. Συνεργασίες. Γρήγορη επέκταση της πλατφόρμας με τη βοήθεια των κατάλληλων ψηφιακών συνεργατών -όπως app developers και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών- ώστε να αναβαθμίζεται η εμπειρία καταναλωτή από την πλατφόρμα και να ικανοποιούνται οι ανάγκες του.

«Οι ψηφιακές πλατφόρμες δεν αφορούν μόνο τις «ψηφιακά γεννημένες» επιχειρήσεις, όπως είναι οι Airbnb και Alibaba, αλλά εξελίσσονται σε ένα δεδομένο επιχειρησιακό μοντέλο για πληθώρα B2B και B2C κλάδων» επισημαίνει ο Francis Hintermann, Managing Director της Accenture Research. «Για την ενίσχυση της απόδοσης και την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μετασχηματίσουν κάθε κομμάτι τους -από τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται με τρίτους για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, να προσωποποιούν την υπηρεσία τους στον πελάτη και να υιοθετήσουν δυναμικά μοντέλα τιμολόγησης. Η συνέχιση των δραστηριοτήτων των οργανισμών προϋποθέτει πλέον τη συνεργασία τους με ψηφιακούς συνεργάτες, οι οποίοι θα παρέχουν το πλήρες φάσμα λειτουργικών υπηρεσιών, για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας πελάτη».

image_pdfimage_print