2310716172 info@greekinformatics.gr

ΕΠΕ: Επαγγελματικά δικαιώματα πιστοποιημένων από τον ΕΟΠΠΕΠ αποφοίτων ΕΠΑΛ και ΙΕΚ ειδικοτήτων Πληροφορικής

GreekInformatics Technology, Διάφορα ΕΠΕ: Επαγγελματικά δικαιώματα πιστοποιημένων από τον ΕΟΠΠΕΠ αποφοίτων ΕΠΑΛ και ΙΕΚ ειδικοτήτων Πληροφορικής
ΕΠΕ: Επαγγελματικά δικαιώματα πιστοποιημένων από τον ΕΟΠΠΕΠ αποφοίτων ΕΠΑΛ και ΙΕΚ ειδικοτήτων Πληροφορικής

Technology Διάφορα

ΕΠΕ: Επαγγελματικά δικαιώματα πιστοποιημένων από τον ΕΟΠΠΕΠ αποφοίτων ΕΠΑΛ και ΙΕΚ ειδικοτήτων Πληροφορικής

image_pdfimage_print

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ), με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο και στο διαδίκτυο, εκφράζει τη δημόσια διαμαρτυρία της για τη συνεχιζόμενη απαξιωτική στάση όλων των εμπλεκομένων συναρμόδιων φορέων σχετικά με την αναγνώριση της Πληροφορικής ως αυτοτελούς Επιστήμης. Η ανακοίνωση της ΕΠΕ αναφέρει:

Αξιότιμοι κύριοι,

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ), με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο και στο διαδίκτυο1, εκφράζει τη δημόσια διαμαρτυρία της για τη συνεχιζόμενη απαξιωτική στάση όλων των εμπλεκομένων συναρμόδιων φορέων σχετικά με την αναγνώριση της Πληροφορικής ως αυτοτελούς Επιστήμης.

Ως αυτοτελής επαγγελματική δραστηριότητα ενός ταχύτατα αναπτυσσόμενου κλάδου, ταυτισμένου εγγενώς με την ανάπτυξη και την καθημερινότητα όλων μας, χρήζει ανάδειξης και προάσπισης για λόγους τόσο δημοσίου συμφέροντος, όσο και διασφάλισης των ατομικών δικαιωμάτων, δεδομένων και ελευθεριών όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, βάσει της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και της Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Η δημόσια αυτή διαμαρτυρία της ΕΠΕ αφορά στην κατά ΕΟΠΠΕΠ κατηγοριοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά κλάδο δραστηριότητας2. Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι του ΕΟΠΠΕΠ αξιολόγησης για τα επαγγελματικά περιγράμματα και δικαιώματα, σε κατηγοριοποίηση που έχουν ανακοινώσει απαξιώνουν την Πληροφορική, θεωρώντας ότι δεν αποτελεί μια επαγγελματική ασχολία που άπτεται του δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας, ούτε ότι αποτελεί μία επαγγελματική απασχόληση για την οποία απαιτείται τεκμηρίωση κατοχής των απαραίτητων γνώσεων σχετικά με την άσκησή τους. Κατέληξαν να υποβαθμίσουν την Πληροφορική ακόμα και ως επαγγελματική δραστηριότητα, αγνοώντας κατάφωρα την επιστημονική της διάσταση ακόμα και τις σχετικές με την Πληροφορική δεξιότητες για τις οποίες απαιτείται απλώς κάποια πιστοποίηση – ακόμα κι αυτές υποβαθμίζονται σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ.

Ενδεικτικά και μόνο, να αναφέρουμε ότι ο ΕΟΠΠΕΠ επιδεικτικά αγνοεί πως τα παρακάτω έχουν άμεση σχέση με το δημόσιο συμφέρον και την ατομική ή/και δημόσια ασφάλεια:

  • Η διασφάλιση εθνικών υποδομών (π.χ. δίκτυο διανομής ενέργειας) και του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών σε εθνικό (Ένοπλες Δυνάμεις) και ατομικό επίπεδο.
  • Η αξιοπιστία των δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται καθημερινά, από τραπεζικές συναλλαγές μέχρι και για εγχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας.
  • Η επιστημονική δόμηση και θωράκιση βάσεων δεδομένων, από το σύστημα ΤΑΧΙS (βλ. διαρροή φορολογικών δεδομένων εκατομμυρίων πολιτών3, 24/7/2013) μέχρι το αρχείο ασθενών ενός γιατρού, όπου περιέχονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις είναι πλήρως τεκμηριωμένα και παγκοσμίως αποδεκτά γεγονότα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο σε ό,τι αφορά αποφοίτους Πανεπιστημίων, αλλά ακόμα και αποφοίτους δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίοι έχουν αναλώσει χρόνο και κόπο σε σπουδές, ώστε να εξοικειωθούν με τις βασικές αλλά και πιο σύνθετες έννοιες της Πληροφορικής και να είναι σε θέση να τις υποστηρίζει υπεύθυνα.

Σύμφωνα με την παρούσα κατηγοριοποίηση του ΕΟΠΠΠΕΠ, η Πληροφορική όχι μόνο δεν εντάσσεται στην Α’ κατηγορία επαγγελμάτων, “Επαγγέλματα που σχετίζονται με την υγεία, την ασφάλεια και το δημόσιο συμφέρον”, αλλά ούτε καν στη Β’ κατηγορία, “Επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται η τεκμηρίωση κατοχής των απαραίτητων γνώσεων για την άσκησή τους”. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ η Πληροφορική δεν είναι τίποτα περισσότερο από χόμπι ή κάτι ανάλογο, που δεν απαιτεί κανενός είδους τυπική Παιδεία που να συνοδεύεται από αντίστοιχο τίτλο σπουδών ως αποδεικτικό των γνώσεων αυτών, για οποιαδήποτε σχετική επαγγελματική δραστηριότητα (π.χ. συμμετοχή σε έργα δημοσίου), όπως περιγράφεται η Γ’ κατηγορία, “Επαγγέλματα για την άσκηση των οποίων δεν είναι απαραίτητη η κτήση τίτλου σπουδών” (μαζί με στυλίστες, διακοσμητές, κτλ).

Η στάση απέναντι στην επιστήμη της Πληροφορικής, με τη προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται στη χώρα μας από πολλούς κρατικούς φορείς, πρέπει να σταματήσει και μάλιστα άμεσα. Ως επιστήμονες της Πληροφορικής, καλούμε τον ΕΟΠΠΕΠ να επανορθώσει άμεσα την παραπάνω απαράδεκτη κατάσταση, η οποία παραβιάζει κάθε επιστημονική λογική και παγκόσμια πρακτική, θέτει εν δυνάμει σε κίνδυνο το ατομικό και δημόσιο συμφέρον λόγω κακής άσκησης των αντίστοιχων δραστηριοτήτων σε επαγγελματικό επίπεδο και εν γένει πλήττει όλους τους συναδέλφους πτυχιούχους Πληροφορικής κάθε βαθμίδας, σε επαγγελματικό και οικονομικό επίπεδο, λόγω απαξίωσης και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια και τη μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ζητούμε άμεσα οι εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ να γίνουν τόσο για τους νέους αποφοίτους των ΕΠΑΛ για τη τάξη μαθητείας, όσο και για τους αποφοίτους των ΙΕΚ με αναβαθμισμένες ερωτήσεις πιστοποίησης. Η απόκτηση πιστοποίησης στις ειδικότητες της Πληροφορικής θα πρέπει να οδηγεί σε επαγγελματικά περιγράμματα τα οποία θα καθορίζουν επαγγελματικά δικαιώματα νομοθετικά κατοχυρωμένα, βάζοντας επιτέλους μια τάξη στην αναρχία που επικρατεί τόσο στους πιστοποιημένους αποφοίτους των ΙΕΚ, αλλά και στους νέους πιστοποιημένους αποφοίτους των ΕΠΑΛ.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να δοθούν άμεσα πιστωτικές μονάδες στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε επιτέλους να ξεκινήσει η κινητικότητα των πιστοποιημένων από τον ΕΟΠΠΕΠ αποφοίτων προς τα Πανεπιστήμια, εν’ όψει και των επικείμενων αλλαγών για τη πρόσβαση σε αυτά, εφαρμόζοντας Ευρωπαϊκή οδηγία περί κινητικότητας και λαμβάνοντας υπόψιν το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF).

Ενημερώνουμε τον ΕΟΠΠΕΠ και κάθε συναρμόδιο φορέα ότι επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένης δικαστικής ή εξωδικαστικής προσφυγής, με σκοπό να διαφυλάξουμε το επάγγελμά μας και την επιστήμη την οποία υπηρετούμε, από τη συνεχή υποβάθμιση, τη στέρηση επαγγελματικής υπόστασης και αναγνώρισης των επιστημόνων, επαγγελματιών, ακόμα και τεχνιτών που είναι πιστοποιημένοι να δραστηριοποιούνται στα επαγγέλματα της Πληροφορικής.

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ)

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Ο Ειδ. Γραμματέας Η Ταμίας
Δημήτρης Κυριακός Γιάννης Κιομουρτζής Χάρης Γεωργίου Φώτης Αλεξάκος Λένα Καπετανάκη
proedros<στο>epe.org.gr antiproedros<στο>epe.org.gr gen_grammateas<στο>epe.org.gr eid_grammateas<στο>epe.org.gr tamias<στο>epe.org.gr

1 http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/katigoriopoiisi-epaggelmaton-deyterovathmias-epaggelmatikis-ekpaideysis-kai

2 «Επαγγελματικά Δικαιώματα – ΕΟΠΠΕΠ», βλέπε παράρτημα σχετικών – http://bit.ly/2k4zzLM

3 http://tvxs.gr/news/ellada/diarroi-prosopikon-dedomenon-toylaxiston-6-ek-politon-apopeira-sygkalypsis


Αρχεία:L17-0213-01V1_ΕΟΠΠΕΠ-βαθμίδες.pdf  188 K

Δείτε την ανακοίνωση της ΕΠΕ εδώ

image_pdfimage_print