2310716172 info@greekinformatics.gr

H Τράπεζα Κύπρου Αξιοποιεί την Τεχνολογία και Τεχνογνωσία της ΙΒΜ για να Τροφοδοτήσει και να Επιταχύνει τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της

GreekInformatics Business H Τράπεζα Κύπρου Αξιοποιεί την Τεχνολογία και Τεχνογνωσία της ΙΒΜ για να Τροφοδοτήσει και να Επιταχύνει τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της

Business

H Τράπεζα Κύπρου Αξιοποιεί την Τεχνολογία και Τεχνογνωσία της ΙΒΜ για να Τροφοδοτήσει και να Επιταχύνει τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της

image_pdfimage_print

Η ΙΒΜ (NYSE:IBM) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει επιλεγεί ως στρατηγικός εταίρος της Τράπεζας Κύπρου, του μεγαλύτερου Συγκροτήματος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο, για την υλοποίηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της.

Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου πελάτη, επαγγελματία και καταναλωτή με σημαντικά μερίδια αγοράς σε όλους του επιχειρηματικούς τομείς.
Η Τράπεζα Κύπρου  έχει δεσμευθεί στην υλοποίηση ενός προγράμματος εκσυγχρονισμού που στόχο έχει το μετασχηματισμό του επιχειρηματικού της μοντέλου, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά της και εξυπηρετώντας ακόμα καλύτερα τις ανάγκες των πελατών.

Προσδίδοντας δυναμική στην εν λόγω προσπάθεια,  η Τράπεζα επιταχύνει την υλοποίηση του πολυετούς προγράμματος Ψηφιακού της Μετασχηματισμού, επιλέγοντας ως στρατηγικό εταίρο την IBM.

Το πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πιο σύγχρονης και αποτελεσματικής  πλατφόρμας πληροφορικής με εξορθολογισμένες διαδικασίες. Η αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη, μέσω ορατών και θετικών αλλαγών στην αλληλεπίδραση μεταξύ της Τράπεζας και του πελάτη, αποτελεί καίριο στόχο του εν λόγω προγράμματος.

Η Τράπεζα Κύπρου αξιοποιεί την τεχνογνωσία της ΙΒΜ για να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα αναδιοργάνωσης των διαδικασιών της σε όλο το φάσμα του οργανισμού, ψηφιοποιώντας και αυτοματοποιώντας διαδικασίες ώστε να επιτύχει σημαντικά βελτιωμένες λειτουργικές αποδόσεις και κατευθύνοντας συναλλαγές ρουτίνας στα ψηφιακά κανάλια. Επιπλέον, η Τράπεζα θα ενισχυθεί από τις δεξιότητες του τομέα IBM iX  για να λανσάρει μεγάλης κλίμακας επανασχεδιασμό των ψηφιακών της καναλιών με αρχική εστίαση στο Mobile Banking, εμπλουτίζοντας τις τεχνολογικές δεξιότητες του οργανισμού ώστε να υποστηριχθεί ο εκσυγχρονισμός του δικτύου καταστημάτων και η δημιουργία προσωποποιημένης εμπειρίας για τους πελάτες της σε κάθε επίπεδο συναλλαγής και με ενιαία μορφή σε όλα τα κανάλια επαφής. Η Τράπεζα θα βελτιστοποιήσει την υφιστάμενη πληροφορική υποδομή της, ενισχύοντας την τυποποίηση και την αυτοματοποίηση με εξορθολογισμό των εσωτερικών πληροφορικών της συστημάτων και των διαδικασιών διαχείρισής τους και θα εισαγάγει δυνατότητες ανάλυσης και αξιοποίησης μεγάλων δεδομένων (big data).

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου κ. John Hourican σημείωσε: «Απαραίτητη προϋπόθεση για μας είναι η υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων αλλά και ο εκσυγχρονισμός του περιβάλλοντος πληροφορικής. Είμαστε ενθουσιασμένοι με το πρόγραμμα αυτό και προσβλέπουμε στη συνεργασία μας με την IBM, που σκοπό έχει την ουσιαστική διαμόρφωση του υπό εξέλιξη μετασχηματισμού μας.»

Όπως δήλωσε ο κ. Likhit Wagle, Γενικός Διευθυντής Τραπεζικών και Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της IBM, «Με τη βοήθεια της IBM, η Τράπεζα Κύπρου θα αξιοποιήσει ψηφιακή καινοτομία αιχμής με στόχο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία σε όλο το φάσμα του οργανισμού, ώστε να παρέχει ανώτερης ποιότητας εμπειρίες στους πελάτες της.»

Ως μέρος του προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η ΙΒΜ και η Τράπεζα Κύπρου θα δημιουργήσουν από κοινού μία Μονάδα Ανάπτυξης Ψηφιακών Εφαρμογών (Digital Factory), που θα λειτουργήσει ως κάθετος και ευέλικτος μηχανισμός παραγωγής, φιλοξενώντας αναδυόμενες τεχνολογικές δεξιότητες και αξιοποιώντας εργαλεία και μεθοδολογίες DevOps. Επιπλέον, η Τράπεζα Κύπρου και η ΙΒΜ θα δημιουργήσουν ένα κοινό μηχανισμό ενίσχυσης των Δεξιοτήτων για Καινοτομία (Joint Innovation Capability) – μια λειτουργία αφιερωμένη στην καινοτομία, στον οραματισμό, τη σύλληψη και ανάπτυξη πρωτοτύπων που θα τροφοδοτεί αδιάκοπα το Πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Τράπεζας με νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες.

Συνεργαζόμενη με την IBM, και αξιοποιώντας την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία που διαθέτει, η Τράπεζα Κύπρου στοχεύει στη προσαρμογή των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, ανταποκρινόμενη έτσι στις απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου  ψηφιακού κόσμου όπου η εξυπηρέτηση των πελατών και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κορυφαίας αξίας είναι ουσιώδεις παράγοντες για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Ακολουθεί  ο σύνδεσμος για το Δελτίο Τύπου  που εξέδωσε η ΙΒΜ Corporation σήμερα για την εν λόγω συνεργασία: http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/52896.wss

image_pdfimage_print

Tagged