2310716172 info@greekinformatics.gr

Οι εφαρμογές του Oracle Internet of Things Cloud επιτρέπουν στους οργανισμούς να βελτιστοποιήσουν την ψηφιακή εφοδιαστική αλυσίδα τους

GreekInformatics Internet, Software Οι εφαρμογές του Oracle Internet of Things Cloud επιτρέπουν στους οργανισμούς να βελτιστοποιήσουν την ψηφιακή εφοδιαστική αλυσίδα τους

Internet Software

Οι εφαρμογές του Oracle Internet of Things Cloud επιτρέπουν στους οργανισμούς να βελτιστοποιήσουν την ψηφιακή εφοδιαστική αλυσίδα τους

image_pdfimage_print

Τα εργαλεία predictive ανάλυσης IoT αυτοματοποιούν τις επιχειρηματικές διαδικασίες και λειτουργίες σε κάθε σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας για βελτίωση της εμπειρίας των πελατών

Η Oracle ανακοίνωσε ότι επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο Internet of Things (IoT) με τέσσερις νέες λύσεις cloud, για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν πλήρως τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής εφοδιαστικής αλυσίδας. Με τις λύσεις αυτές, οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίζουν και να αναλύουν τα σήματα συσκευών IoT, να ανταποκρίνονται ανάλογα και να ενσωματώνουν τη σχετική πληροφόρηση στα ήδη υπάρχοντα και γρήγορα εξελισσόμενα εργαλεία για την αγορά.

Ο όγκος των σημάτων από συσκευές που υποστηρίζουν τεχνολογίες IoT αυξάνεται με εκθετικό ρυθμό και αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για τους οργανισμούς που είναι σε θέση να διαχειριστούν, να ερμηνεύσουν και να αξιοποιήσουν αυτές τις τεράστιες πηγές δεδομένων. Οι οργανισμοί που διαθέτουν εργαλεία για ενσωμάτωση των δεδομένων των συσκευών στις επιχειρηματικές διαδικασίες και εφαρμογές μπορούν να αποκτήσουν ζωτική προβλεπτική πληροφόρηση και να στηρίξουν οικονομικά αποτελεσματικές δράσεις. Οι λύσεις IoT δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προσφέρουν στους πελάτες τους καινοτόμες νέες υπηρεσίες πιο γρήγορα και με λιγότερους κινδύνους.

Ο Bhagat Nainani, Group Vice President, IoT Applications Development, Oracle, δήλωσε: «Ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ψηφιακός και οι τεχνολογίες IoT αποτελούν το επόμενο βήμα αυτής της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας καλύτερες εμπειρίες για τους πελάτες και βοηθώντας τους οργανισμούς να πετύχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με τις εφαρμογές Oracle IoT, οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις συνδεδεμένες συσκευές και τον εξοπλισμό για να εκσυγχρονίσουν την ψηφιακή εφοδιαστική αλυσίδα.»

Οι εφαρμογές Oracle IoT υποστηρίζουν τρεις σημαντικές λειτουργίες: καταχώρηση συσκευής & συλλογή δεδομένων, ανάλυση σημάτων & ερμηνεία, και σύνδεση με συγκεκριμένες επιχειρηματικές διαδικασίες. Με την εφαρμογή εξελιγμένων μεθόδων προβλεπτικής ανάλυσης στα σήματα των συσκευών, οι εφαρμογές Oracle IoT υπολογίζουν περίπλοκους κύριους δείκτες απόδοσης (KPI) για κάθε επιχείρηση και εκτελούν αυτοματοποιημένες ενέργειες σε πραγματικό χρόνο. Οι λύσεις μπορούν να προσφέρουν δυνατότητες όπως προληπτική συντήρηση, διαγνωστικούς πίνακες χειρισμού λειτουργιών (dashboards) και αυξημένη ορατότητα σε πραγματικό χρόνο, ενώ μπορούν επίσης να εφαρμοστούν σε δεδομένα παραγωγής, ποιότητας και προϊόντων, καθώς και στους τομείς των logistics και των κινήσεων των εργαζόμενων.

Οι νέες εφαρμογές cloud ενσωματώνονται στις εφαρμογές του Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud για να μετασχηματίσουν τα σήματα από συσκευές IoT σε αξιοποιήσιμη πληροφόρηση και περιλαμβάνουν τα παρακάτω προϊόντα:

  • IoT Asset Monitoring Cloud: Παρακολουθεί τα πάγια, τους συντελεστές χρήσης, τη διαθεσιμότητα και δεδομένα από συνδεδεμένους αισθητήρες και δημιουργεί περιστατικά στα υποστηρικτικά (back-end) συστήματα SCM, ERP ή Cloud υπηρεσιών για αυτοματοποίηση των ροών εργασιών
  • IoT Connected Worker Cloud: Παρακολουθεί στοιχεία για τους εργαζόμενους, με σκοπό την υποστήριξη πρωτοβουλιών σχετικών με την ασφάλεια, τις υπηρεσίες και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς
  • IoT Fleet Monitoring Cloud: Παρακολουθεί στοιχεία σχετικά με τη θέση και την πορεία αυτοκινήτων και οχημάτων υποστήριξης και παράδοσης, καθώς και με τη συμπεριφορά των οδηγών
  • IoT Production Monitoring Cloud: Παρακολουθεί στοιχεία σχετικά με τον εξοπλισμό παραγωγής, με σκοπό την αξιολόγηση και πρόβλεψη προβλημάτων στις παραγωγικές διαδικασίες

Οι παραπάνω εφαρμογές IoT Cloud είναι βασισμένες στις λύσεις Oracle IoT Cloud και Oracle Big Data Cloud. Ενοποιούνται με τις λύσεις Oracle SCM Cloud και Oracle Service Cloud, καθώς και με on premises λογισμικό, με σκοπό την επίτευξη ορατότητας στις λειτουργίες και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και της απόκρισης στις ανάγκες τους.

Ο Scott Rogers, Technical Director, Noble Plastics, δήλωσε: «Η Noble Plastics είναι μια πρωτοποριακή εταιρεία κατασκευής προσαρμοσμένων προϊόντων με χύτευση με έγχυση και αξιοποιεί τη ρομποτική τεχνολογία για σκοπούς αυτοματοποίησης. Βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες όσον αφορά στη χρήση τεχνολογιών IoT για την πρόβλεψη των αναγκών συντήρησης των βιομηχανικών ρομπότ μας. Η λύση Oracle IoT Asset Monitoring Cloud θα μας βοηθήσει στην παρακολούθηση των ρομπότ FANUC που χρησιμοποιούμε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, ειδοποιώντας έγκαιρα τους τεχνικούς μέσω των φορητών συσκευών τους. Έτσι, θα βελτιώσουμε την ποιότητα των προϊόντων, την αποτελεσματικότητα της παραγωγής και το ρυθμό διεκπεραίωσης, ενώ παράλληλα θα έχουμε έλεγχο του κόστους.»

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Oracle Cloud και ακολουθήστε τις ομάδες του Oracle SCM Cloud και του Oracle IoT Cloud στο Twitter.

image_pdfimage_print

Tagged