2310716172 info@greekinformatics.gr

Οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο δεν έχουν ακόμα «ξεκλειδώσει» την πλήρη δυναμική του ψηφιακού μετασχηματισμού

GreekInformatics Business Οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο δεν έχουν ακόμα «ξεκλειδώσει» την πλήρη δυναμική του ψηφιακού μετασχηματισμού

Business

Οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο δεν έχουν ακόμα «ξεκλειδώσει» την πλήρη δυναμική του ψηφιακού μετασχηματισμού

image_pdfimage_print

Τέσσερεις στις πέντε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις διεθνώς αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση του  ψηφιακού μετασχηματισμού, σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της IDC και της SAP. Στα πλεονεκτήματα αυτά περιλαμβάνονται οι αυξημένες πωλήσεις, τα μειωμένα κόστη, η ευκολία πρόσβασης σε πληροφορίες, η βελτιωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη και η αυξημένη παραγωγικότητα. Ωστόσο, πολλές εταιρίες δεν έχουν «ξεκλειδώσει» ακόμη την πλήρη δυναμική του ψηφιακού μετασχηματισμού: λιγότερο από το 7% των ΜμΕ έχουν προχωρήσει πέρα από το στάδιο της ενοποίησης για τη λήψη, σε πραγματικό χρόνο, πληροφοριών που βελτιστοποιούν τις διαδικασίες και τη ροή των εργασιών και οδηγούν σε βελτιωμένα επιχειρησιακά αποτελέσματα.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις στρατηγική των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων που θέλουν να μεγιστοποιήσουν την ανάπτυξη και την κερδοφορία τους», δήλωσε ο Barry Padgett, President, SMB team, SAP. «Αυτή η μελέτη δείχνει ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις λειτουργούν διορατικά και στρατηγικά στον τρόπο που επενδύουν στις ψηφιακές τεχνολογίες. Αυτές οι επενδύσεις, πολλές από τις οποίες έχουν ελάχιστες απαιτήσεις σε όρους κεφαλαίων ή προσωπικού IT, οδηγούν σε πρωτοφανείς ευκαιρίες για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και αποδοτικότητας, δίνοντας δυνατότητες στις οποίες οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο παρελθόν».

Η έρευνα η οποία εστίασε στην πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού σε 13 χώρες του κόσμου, κατέδειξε ότι:

  • Οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις έχουν μία «πρακτική» προσέγγιση στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Περίπου το 44% αυτών των επιχειρήσεων επενδύουν σε τεχνολογία προκειμένου να φέρουν άμεσα τη διαφορά στην υποστήριξη των διαδικασιών τους.
  • Οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με 500-999 υπαλλήλους ακολουθούν συνήθως μία πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση στην υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Περίπου οι μισές (46,5%) δήλωσαν ότι η ενεργός συμμετοχή τους στην ψηφιακή οικονομία θα είναι ουσιαστική για την επιβίωση τους στα επόμενα τρία με πέντε χρόνια. Λίγο πάνω από το ένα τρίτο (38,2%) των μικρών επιχειρήσεων με λιγότερους από 100 υπαλλήλους δήλωσαν επίσης το ίδιο.
  • Η χρήση του cloud για την εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού, έχει κάνει τη σχετική διαδικασία πιο απλή για μικρότερες επιχειρήσεις, με δύο στις πέντε να δηλώνουν ότι η εφαρμογή της πρώτης λύσης που υιοθέτησαν είτε ήταν πιο εύκολη από το αναμενόμενο, είτε δεν χρειάστηκε καθόλου επιπρόσθετη προσπάθεια.
  • Η χρήση λογισμικού συνεργατικότητας (collaborative software), CRM και εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου είναι πολύ διαδεδομένες. Αυτές οι εφαρμογές συχνά αποτελούν τα πρώτα σημεία εισόδου στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μία στις τρεις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν αυτές οι εφαρμογές να διατίθενται μέσω του cloud.
  • Περίπου τρία τέταρτα (73%) των εταιριών που έχουν υιοθετήσει ψηφιακές εφαρμογές δηλώνουν ότι οι προσδοκίες τους για τις τεχνολογικές τους επενδύσεις είτε ικανοποιήθηκαν, είτε ξεπεράστηκαν.

«Οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις διεθνώς αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού και συνεχίζουν να  αξιοποιούν εξελιγμένους τεχνολογικούς πόρους», δήλωσε ο Ray Boggs, Vice President, SMB research, IDC. «Αλλά η πρόκληση έγκειται στη σύνδεση διαφορετικών τεχνολογικών τομέων για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Οι επιχειρήσεις που το κάνουν αυτό τείνουν να έχουν ταχύτερη ανάπτυξη και να είναι πιο επιτυχείς σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον».

Παρόλο που οι δισταγμοί παραμένουν, περισσότερο από το ένα τρίτο (34%) των εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν διαθέσει επιπρόσθετους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, δείχνοντας ότι οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να ακμάσουν καθώς η ψηφιακή οικονομία θα αναπτύσσεται.

Μπορείτε να κατεβάσετε το infographic της έρευνας από εδώ.

Μεθοδολογία

Η έρευνα  «IDC SMB Digital Transformation» έγινε από την IDC για λογαριασμό της SAP, και βασίζεται σε στοιχεία από 3.900 στελέχη αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων* από 13 χώρες και από ένα φάσμα τομέων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του κατασκευαστικού, του retail, της υγείας, των οικονομικών και του δημόσιου τομέα. Αυτή η μελέτη είναι το δεύτερο κεφάλαιο στις έρευνες του IDC για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, και δίνει μία καλύτερη εικόνα όσον αφορά την υιοθέτηση των τεχνολογιών cloud, των προτεραιοτήτων και της επιλογής εργαλείων.

*Ως αναπτυσσόμενη  χαρακτηρίζεται μία εταιρία που έχει έως 999 υπαλλήλους.

image_pdfimage_print

Tagged