2310716172 info@greekinformatics.gr

Η SAP και η Swiss Re καινοτομούν στον ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό τομέα

GreekInformatics Business Η SAP και η Swiss Re καινοτομούν στον ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό τομέα

Business

Η SAP και η Swiss Re καινοτομούν στον ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό τομέα

image_pdfimage_print

Η SAP ανακοίνωσε πρόσφατα τη στρατηγική πρωτοβουλία για την από κοινού προώθηση της καινοτομίας μαζί με τη Swiss Re, ενός από τους μεγαλύτερους παρόχους του κόσμου για υπηρεσίες ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και άλλων μορφών μεταφοράς ρίσκου με βάση την ασφάλιση. Δουλεύοντας μαζί, οι δύο εταιρίες προγραμματίζουν την ανάπτυξη μίας λύσης που θα απευθύνεται στις ολοένα και πιο πολύπλοκες απαιτήσεις ρυθμιστικών φορέων σε όλο τον κόσμο αναφορικά με την οικονομική διαχείριση και τον έλεγχο οικονομικών αποτελεσμάτων των ασφαλιστικών εταιριών.

Σήμερα, οι ασφαλιστικές εταιρίες χρειάζεται να διαχειρίζονται και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους με βάση διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης και κανονιστικά προτύπα αναφοράς. Ως εκ τούτου, η διατήρηση της συμμόρφωσης και της συνοχής είναι μία διαδικασία με πολλές προκλήσεις, ειδικά από τη στιγμή που οι αποτιμήσεις εκτελούνται διαδοχικά και με πολλές αχρείαστες επαναλήψεις. Νέοι κανόνες, όπως τα International Financial Reporting Standards (IFRS) 9 και 17, θα επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με την παροχή στοιχείων. Αυτές οι προκλήσεις δυσχεραίνουν το έργο των ασφαλιστών και αντασφαλιστών στην καταγραφή αξιόπιστων και συγκρίσιμων οικονομικών πληροφοριών  για την έκθεση αποτελεσμάτων και τη λήψη αποφάσεων. Επίσης, αυξάνουν σημαντικά την πολυπλοκότητα των εσωτερικών διαδικασιών, τις απαραίτητες εργατοώρες για την καταγραφή των οικονομικών στοιχείων, καθώς και τα αντίστοιχα λειτουργικά κόστη.

Η Swiss Re και η SAP εργάζονται επάνω σε μία νέα προσέγγιση για την εκτέλεση πολλαπλών αποτιμήσεων και την εφαρμογή μεθόδων οικονομικής διαχείρισης με βάση την πλατφόρμα SAP HANA®, δίνοντας τη δυνατότητα αυτοματοποίησης και ελέγχου των διαδικασιών με απλό και αποτελεσματικό τρόπο. Αυτή η νέα προσέγγιση στοχεύει στο να:

  • Διαχειριστεί την αυξανόμενη ρυθμιστική πολυπλοκότητα, έχοντας τη δυνατότητα να ενσωματώνει εύκολα νέα πρότυπα αποτίμησης και έκθεσης αποτελεσμάτων (όπως τα πρότυπα IFRS και U.S. GAAP) σε μία συνεχή βάση.
  • Μειώσει την προσπάθεια που χρειάζεται για τη σύνταξη μίας έκθεσης, μέσω του υπολογισμού πολλαπλών οικονομικών αποτιμήσεων ταυτόχρονα.
  • Μειώσει το χρόνο που αναλώνεται σε λειτουργικές διεργασίες και ελέγχους, αυξάνοντας παράλληλα τη δυνατότητα για αναλύσεις.
  • Δημιουργήσει τη δυνατότητα διαχείρισης της κατανομής των οικονομικών πόρων.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η Swiss Re και η SAP έχουν κάνει ήδη σημαντική πρόοδο σε αυτόν τον τομέα. Η Swiss Re έχει εφαρμόσει την επιχειρηματική της γνώση για να δημιουργήσει μία εξελιγμένη λογιστική προσέγγιση πολλαπλών αποτιμήσεων έτσι ώστε να ανταπεξέλθει στις σχετικές λειτουργικές και ρυθμιστικές προκλήσεις. Την ίδια περίοδο, η SAP έχει αναπτύξει σημαντικές τεχνολογικές λύσεις όπως οι SAP S/4HANA® και SAP HANA με βάση το cloud. Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, οι SAP και η Swiss Re στοχεύουν στο να δημιουργήσουν ένα ευέλικτο, σύστημα βασισμένο στο SAP HANA, το οποίο θα απλοποιήσει τις διεργασίες και θα βελτιώσει την επιχειρησιακή παραγωγικότητα ενοποιώντας άψογα λειτουργικές, αναλογιστικές και αναλυτικές διεργασίες δεδομένων. Η λύση, η οποία σχεδιάζεται να είναι διαθέσιμη σε όλη την αγορά της αντ/ασφάλισης, θα χρησιμοποιεί μία απλή λογιστική και διαχειριστική προσέγγιση για την αποδοτική εκτέλεση πολλαπλών αποτιμήσεων.

«Επιλέγουμε να συνεργαστούμε με τη SAP σε αυτή την πρωτοβουλία γιατί είναι ένας πάροχος λογισμικού με μακρά και βαθιά ιστορία συνεργασίας με διεθνείς ασφαλιστικές εταιρίες», δήλωσε ο Gerhard Lohmann, CFO Reinsurance στη Swiss Re. «Πιστεύω ειλικρινά ότι μαζί μπορούμε να πετύχουμε το στρατηγικό μας όραμα του να καταστήσουμε δυνατή την ολοκληρωμένη διαχείριση και έκθεση αποτελεσμάτων, τόσο για εμάς όσο και για όλη την αγορά».

Ο Luka Mucic, CFO και μέλος του Executive Board της SAP, πρόσθεσε: «Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με τη Swiss Re, μία εταιρία με βαθιά γνώση της αγοράς, για την ανάπτυξη νέων λύσεων που θα δώσουν στους τομείς της ασφάλισης και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μία σημαντικά απλοποιημένη προσέγγιση στη λύση των περίπλοκων αναγκών τους. Είναι βαθιά μας πεποίθηση ότι προγράμματα από κοινού προώθησης της καινοτομίας σαν και αυτό θα οδηγήσουν και θα σχηματίσουν τις μελλοντικές εξελίξεις στον κλάδο μας».

image_pdfimage_print

Tagged